Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Procedura dyplomowania

Procedura dyplomowania określona jest przez Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-162015, z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu dyplomowania (dokument dostępny pod adresem: https://apd.us.edu.pl/?_s=1).

return to top