Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Koordynatorzy modułowi na studiach stacjonarnych I (SS I) i II stopnia (SS II) dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2019/2020

  • dr hab. Ewa Mazurkiewicz – moduł literaturoznawczy, wszystkie specjalności
  • dr hab. Michał Skop – moduł kulturoznawczy i realioznawczy, wszystkie specjalności
  • dr Aleksandra Łyp-Bielecka – moduł językoznawczy, wszystkie specjalności
  • dr Małgorzata Płomińska – moduł języków specjalistycznych i tłumaczeniowych specjalność tłumaczeniowa I i II stopnia
  • dr Marzena Będkowska-Obłąk – moduł dydaktyki języka niemieckiego, specjalność nauczycielska
  • dr Mariusz Jakosz – moduł PNJN I i II stopnia
  • mgr Adam Wojtczak – moduł PNJS I i II stopnia

return to top