Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

I stopień:

Seminarium licencjackie greckie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie greckie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie łacińskie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie łacińskie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

 

II stopień: 

Seminarium magisterskie greckie 1:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnej Grecji, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury greckiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend sporządza poprawny metodologicznie plan pracy magisterskiej wraz z elementarną bibliografią.

Seminarium magisterskie greckie 2:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnej Grecji, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury greckiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu pracy pisze jeden rozdział pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie greckie 3:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnej Grecji, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury greckiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu pracy pisze drugi rozdział pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie greckie 4:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnej Grecji, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury greckiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu kończy pisanie pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie łacińskie 1:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnego Rzymu, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury łacińskiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend sporządza poprawny metodologicznie plan pracy magisterskiej wraz z elementarną bibliografią.

Seminarium magisterskie łacińskie 2:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnego Rzymu, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury łacińskiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu pracy pisze jeden rozdział pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie łacińskie 3:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnego Rzymu, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury łacińskiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu pracy pisze drugi rozdział pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie łacińskie 4:

Moduł służy zdobyciu i pogłębieniu wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii starożytnego Rzymu, a także zdobyciu i pogłębieniu umiejętności w zakresie lektury łacińskiego tekstu oryginalnego, posługiwania się scholiami i komentarzami oraz analizy i interpretacji z uwzględnieniem macierzystego kontekstu historyczno-kulturowego danego zabytku, jak również przy użyciu świadomie wybranej metodologii badawczej. Kształci umiejętność wyrabiania i formułowania własnych poglądów oraz dyskusji w zakresie problematyki filologii klasycznej w oparciu o istniejący stan badań i w odwołaniu do szeroko pojętego dorobku kulturowego ludzkości po współczesność włącznie. Realizując moduł, student na podstawie przeprowadzonych kwerend i sporządzonego wcześniej planu kończy pisanie pracy magisterskiej.

return to top