Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Procedury dyplomowania

Procedury dyplomowania na kierunku filologia romańska są regulowane Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156904.pdf

 

Instrukcje dla autorów, promotorów i recenzentów prac oraz skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej są dostępne na stronie Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: https://apd.us.edu.pl/?_s=1

 

DZIEKANAT DLA STUDENTA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

adres: ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 1.10

mgr Żaneta Kuwak-Nawrot
e-mail: zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 59

Specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym
 • język francuski z programem tłumaczeniowym
 • języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • język włoski z programem tłumaczeniowym

 

Studia stacjonarne II stopnia:

 • język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
 • języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
 • języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
 • język włoski z programem tłumaczeniowym

 

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym

mgr Izabela Banaszkiewicz
e-mail: izabela.banaszkiewicz@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 60

Specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • język hiszpański z programem tłumaczeniowym
 • język hiszpański z programem kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej

 

Studia stacjonarne II stopnia:

 • język hiszpański z programem tłumaczeniowym

return to top