Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe obowiązujące studentów kierunku filologia słowiańska odbywają się zgodnie z Regulaminem Praktyk. Są one obowiązkowe dla studentów kierunku filologia słowiańska. Studenci studiów I stopnia odbywają 40 godzin praktyk zawodowych (minimum 10 dni), natomiast studenci II stopnia – 80 godzin (minimum 20dni). Praktyki zawodowe powinny być odbywane w obszarach zgodnych z profilem kształcenia, np. w biurach podróży, redakcjach gazet, firmach, urzędach, bibliotekach, instytucjach kultury itp. (nie mogą być to natomiast praktyki pedagogiczne). Na równi z odbyciem praktyki może być traktowana udokumentowana – zgodna z profilem kształcenia – praca zawodowa studenta oraz wolontariat. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie raportu poświadczonego przez pracodawcę i złożonego opiekunowi praktyk.

Wytyczne dla studentów:

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się (z wydrukowanym w 2 egzemplarzach i podpisanym przez pracodawcę POROZUMIENIEM) do opiekuna praktyk. Zaleca się przygotowanie dokumentów miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk zawodowych.

Dokumenty do pobrania

return to top