Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie łączą w sobie elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Treści kształcenia:

Rada Naukowa Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie (pdf, 224 kB)

Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Wymagane dokumenty:

Odpłatność: 1800 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym.

Dokumenty można złożyć osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00) lub pocztą tradycyjną do 29 września 2021 roku.

Na studia można zapisać się również online: https://irk.us.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Dane kontaktowe:
Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel.: 32 2009 424, 32 2512 991
regionpodyplomowe@gmail.com

return to top