Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie będą w sobie łączyć elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Treści kształcenia:

Rada Naukowa Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie (pdf, 224 kB)

Studia adresowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).

Wymagane dokumenty:

Odpłatność: 2000 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym.

Dokumenty można złożyć osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00) lub pocztą tradycyjną do 16 października 2020 roku.

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Dane kontaktowe:
Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1 pokój 13
40-032 Katowice
tel.: 32 2009 424, 32 2512 991
regionpodyplomowe@gmail.com

return to top