Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku

07.09.2020 - 15:03 aktualizacja 07.09.2020 - 15:03
Redakcja: szczepansamulewicz

Trwa głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku. Spośród studentów i doktorantów, którzy otrzymali w tegorocznej edycji Wyróżnienie JM Rektora UŚ, społeczność uczelni poprzez głosowanie w internetowym systemie USOS wybierze osoby, którym przyznany zostanie tytuł Studenta/Studentki oraz Doktoranta/Doktorantki Roku.

Głosowanie w plebiscycie potrwa do 23 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us

Sylwetki laureatów XII edycji Wyróżnień JM Rektora UŚ: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/laureaci-xii-edycji.

Kandydatami z Wydziału Nauk Przyrodniczych są: 

  • Damska Justyna (studia magisterskie)
  • Cebulska Klaudia (studia doktoranckie)
  • Juroszek Rafał (studia doktoranckie)
  • Kaszyca – Taszakowska Natalia (studia doktoranckie)
  • Piński Artur (studia doktoranckie)

return to top