Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Konkurs na wydziałowe granty we współpracy z partnerem zagranicznym rozstrzygnięty!

15.10.2020 - 12:01 aktualizacja 15.10.2020 - 12:01
Redakcja: szczepansamulewicz

Spośród 23 zgłoszonych wniosków komisja oceniająca zgłoszone projekty wyłoniła 12, które uzyskały najwyższe noty w określonych Regulaminem kryteriach i finansowanie, których jest możliwe w ramach przyznanego Wydziałowi budżetu na umiędzynarodowienie.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy tego by nawiązana współpraca, bądź wzmocniona, dzięki działaniom naukowym wspieranym przez fundusz umiędzynarodowienia WNP UŚ dała owoce w postaci publikacji bądź wspólnych projektów i dalszej współpracy w przyszłości!

 

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. Leszek Marynowski

 

Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia

Dr Agata Daszkowska-Golec

 

Lista rankingowa kierowników projektów rekomendowanych do finansowania:

 

 1. Siupka Piotr
 2. Poprawa Izabela
 3. Świątek Piotr
 4. Małota Karol
 5. Naduvari Adam
 6. Szymanowska-Pułka Joanna
 7. Noszczyńska Magdalena
 8. Abramowicz Anna
 9. Lewin Iga
 10. Piński Artur
 11. Rost-Roszkowska Magdalena
 12. Wójcikowska Barbara

return to top