Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dr Anna Milewska-Hendel laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową

19.10.2020 - 09:58 aktualizacja 19.10.2020 - 10:03
Redakcja: szczepansamulewicz

Świętujemy sukces i serdecznie gratulujemy Pani dr. Annie Milewskiej-Hendel z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ – w dniu 16 października Pani Doktor została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w ramach realizowanej pracy doktorskiej: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html

 

Gratulujemy bardzo prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Nagroda została przyznana za unikalne badania pozwalające na poznanie mechanizmów wnikania nanoczastek do organizmów roślinnych oraz ewentualnej drogi ich przemieszczania się i/lub akumulacji w ich obrębie. Zaprezentowane w rozprawie doktorskiej (przygotowywanej pod kierunkiem naukowym Pani prof. dr hab. Ewy Kurczyńskiej oraz z udziałem Pana dr. Macieja Zubko jako promotora pomocniczego w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska) wyniki badań  potwierdziły, że nanocząstki mają niezaprzeczalny wpływ na rośliny.  Udowodniono, że efekty interakcji nanocząstek z roślinami są  zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym m.in. od gatunku roślin, stężenia nanocząstek oraz ich fizyko-chemicznych właściwości jak średnica czy ładunek powierzchniowy. Poszerzenie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie jest niezmiennie ważnym zagadnienie dla ochrony środowiska wobec coraz powszechniejszego stosowana nanomateriałów.

dr Anna Milewska-Hendel
dr Anna Milewska-Hendel
return to top