Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

PlantACT! dla klimatu – międzynarodowa inicjatywa, której członkiem jest dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

06.02.2023 - 14:08 aktualizacja 06.02.2023 - 14:08
Redakcja: szczepansamulewicz

Międzynarodowa inicjatywa PlantACT! (Rośliny dla działania na rzecz klimatu!) opracowana przez naukowców z dziedziny biologii roślin zawiera mapę drogową, wskazującą jak i w jakich obszarach naukowcy mogą przyczynić się do znalezienia natychmiastowych, średnioterminowych i długoterminowych rozwiązań dotyczących klimatu, oraz jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia tych rozwiązań na poziomie osobistym, instytucjonalnym i finansowym – 3 lutego 2023 w Trends in Plant Science ukazał się raport ‘white paper’ zespołu, który został zawiązany w czasie sympozjum Europejskiej  Organizacji Biologii Molekularnej „Molecular responses of plants facing climate change”, odbywającego się w Montpellier we Francji w czerwcu 2022 roku. W skład zespołu wchodzi dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ.

 

Dziś członkami PlantACT! są doktoranci, młodzi naukowcy i badacze uniwersyteccy pracujący w różnych dziedzinach nauki o roślinach. Pragniemy wzmocnić powiązania między środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi, mediami, przemysłem i politykami, aby podnieść świadomość społeczną. Nasze podejście zakłada tworzenie możliwości dla ludzi do dzielenia się swoją wiedzą i promowaniu interdyscyplinarnych programów badawczych (piszą członkowie PlantACT!).

return to top