Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

(aktualizacja zgodnie z Zarządzeniem nr 201 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej)

 

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do APD (APD – Archiwum Prac Dyplomowych prowadzone w formie elektronicznej w serwisie https://apd.us.edu.pl/) plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej.

Papierowej wersji pracy nie drukuje się i nie składa w dziekanacie.

Student, po akceptacji pracy dyplomowej przez promotora a także po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich modułów objętych programem studiów składa za pośrednictwem serwisu USOSweb (https://usosweb.us.edu.pl), po uwierzytelnieniu w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, elektroniczne podanie z prośbą o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego/ o dopuszczenie do obrony

Dodatkowe dokumenty: 

– indeks

– klauzula RODO

– deklaracja przystąpienia do Bazy Absolwentów https://ba.us.edu.pl

– umowa licencyjna (drukowana i podpisywana w dziekanacie podczas składania pracy)

Opłaty:

Studenci rozpoczynający studia przed rokiem 2019/2020:

– opłata za dyplom 60 zł + ewentualnie odpis angielski 40 zł (na wniosek studenta podanie-o-odpis-w-jezyku-angielskim)

Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2019/2020:

– opłata wg. złożonego wniosku (Wniosek o wydanie odpisu dyplomu)

Dokumenty należy złożyć co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną obroną.

Klauzula_informacyjna-udostepnienie_prac_dyplomowych

Klauzula_informacyjna-udostepnienie_prac_dyplomowych

return to top