Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

PROGRAM ERASMUS + 2021/2022

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH   

Serdecznie namawiamy Państwa do wzięcia udziału w wyjazdach

w terminie od 1.06.2021 do 30.09.2022

 

 – w celu realizacji studiów w zagranicznej uczelni – SMS

 

Termin rekrutacji będzie trwać od 1.04.2021 do 15.04.2021.

Termin rekrutacji przedłużony do 24 kwietnia !!!

Propozycje wyjazdowe są dostępne od 25.03.2020 na stronie USOSWeb w zakładce „Wymiana studencka”.

Wniosek aplikacyjny składa się online w zakładce „Wymian studencka”.

Do koordynatora należy dosłać również dokument pdf potwierdzający znajomość języka angielskiego.

 

– w celu realizacji praktyki w zagranicznej instytucji – SMP

Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa

do wyczerpania środków finansowych.

Potwierdzeniem zakwalifikowania kandydata jest indywidualny program praktyki podpisany przez Wydziałowego Koordynatora Erasmus plus i Dziekana lub Prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Realizacja praktyki: musi zostać rozpoczęta i zakończona między 1.06.2021 r. a 30.09.2022.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • Formularz aplikacyjny dostępny na stronie http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
  • Dokument potwierdzający wysokość średniej z przebiegu studiów
  • Dokument potwierdzający znajomość języka lub udział w rozmowie weryfikującej znajomość języka przeprowadzonej w obecności Wydziałowego Koordynatora

 

Studenci kontaktują się w sprawie formalności związanych z rekrutacją drogą mailową z koordynatorami Wydziałowymi Programu Erasmus+:

INSTYTUT BIOLOGII, BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA: alina.kafel@us.edu.pl,

INSTYTUTU NAUK O ZIEMI: jolanta.burda@us.edu.pl.

Szczegółowe zasady naboru i udziału w studiach lub praktykach są na stronach www.erasmus.us.edu.pl.

 

Alina Kafel, Jolanta Burda

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus plus

return to top