Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Rodzaj i system studiów:

  • studia I stopnia stacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych określa nowoczesny program, w którym istotny kierunek wyznaczają najaktualniejsze osiągnięcia techniczne w naukach o Ziemi. Studia w dużej mierze mają wymiar praktyczny – ponad połowę stanowią zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i praktyki terenowe. Studenci szkolą się w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z problematyką ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych i sejsmicznych. Atutem kierunku jest prowadzenie części zajęć przez praktyków oraz nabór w języku polskim i angielskim. Program kierunku uzupełniają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i staże dla absolwentów, możliwości wyjazdu na studia za granicą w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (na przykład CEEPUS, Erasmus+). Studenci mają do wyboru sześć specjalności: planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych, GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym, geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń, techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom i wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci inżynierii zagrożeń środowiskowych znajdą pracę w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych. Są również przygotowani do pracy jako geoinformatycy oraz specjaliści wykonujący ekspertyzy geotechniczno-gruntoznawcze. Ponadto mogą zostać zatrudnieni przy projektach rewitalizacji i rekultywacji obszarów, a także przy przygotowaniu opracowań środowiskowych np. oceny oddziaływania na środowisko.

return to top