Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Turystyka

Rodzaj i system studiów:

  • studia II stopnia stacjonarne
  • studia II stopnia niestacjonarne

Turystykę studiują pasjonaci podróżowania, otwarci na przygody, poznawanie kraju i świata, przyszli specjaliści w zakresie indywidualnych i grupowych organizacji wyjazdów, zarządzania ruchem turystycznym. Program studiów na kierunku turystyka gwarantuje poznanie teoretycznych podstaw turyzmu, nowoczesnego warsztatu badań ruchu turystycznego, kierunków i trendów współczesnego zróżnicowania rynku turystycznego (różne rodzaje i formy turystyki, w tym ekstremalne) w kontekście przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań (potencjał środowiskowy, globalizacja, rozwój zrównoważony, transformacje krajobrazów). Obejmuje także zagadnienia z zakresu umiejętności i strategii obsługi klienta (ICT), zasad marketingu, rynku pracy, socjologicznych i ekonomicznych podstawy turystyki oraz aspektów prawnych. Ponadto student ma możliwość doskonalenia warsztatu technicznego i praktycznego w zakresie: opracowywania tematycznych inwentaryzacji i waloryzacji turystycznych, kartowania i obrazowania (wizualizacji) atrakcji i walorów turystycznych, tworzenia map (z użyciem technik GIS). Program kształcenia uzupełniają kursy, których celem jest poznanie potencjału turystycznego regionów świata, stopnia i jakości zagospodarowania turystycznego. Studia mają wymiar praktyczny, obfitują w praktyki zawodowe w firmach turystycznych oraz wyjazdy terenowe, sprawdzające umiejętność pilotażu wycieczek i przygotowywania ofert turystycznych. Na kierunku prowadzi się współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką i stanowią poziom pośredni w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Kształcenie odbywa się w systemie dwuletnich studiów II stopnia.

Specjalności (studia II stopnia):

  • gospodarka turystyczna
  • dziedzictwo kulturowe

Perspektywy zawodowe: Absolwenci turystyki zatrudniani są w biurach podróży i promocji turystyki, agencjach touroperatorów i przewoźników turystycznych, obiektach zakwaterowania, placówkach kultury i nauki, muzeach, w organizacjach turystycznych na szczeblu regionalnym i krajowym. Są zatrudniani jako przewodnicy w obiektach/obszarach turystycznych i jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych. Są specjalistami ds. turystyki w urzędach wszystkich szczebli, m.in. w wydziałach strategii i rozwoju oraz w referatach turystyki. Absolwenci turystyki są również przygotowani do prowadzenia własnych firm i przedsiębiorstw, oferujących usługi turystyczne.

return to top