Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Nauk Społecznych

„Wokół strajków kobiet” konferencja naukowa

17.02.2021 - 13:08 aktualizacja 17.02.2021 - 13:08
Redakcja: mariamichniowska

Doktoranckie Koło Nauk o Polityce działające przy Uniwersytecie Śląskim zaprasza do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej fali strajków zainicjowanych po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie jednej z przesłanek dopuszczających możliwość przerywania ciąży.
Konferencja odbędzie się 08.03.2021 na Uniwersytecie Śląskim (online). Początek planowany jest na godzinę 9:00.

TEMATYKA KONFERENCJI:

22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prawo do aborcji ze względu na ciężkie upośledzenie płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Decyzja ta błyskawicznie zmotywowała Polaków do zamanifestowania swojego sprzeciwu na ulicach miast i miasteczek. Zaczęto demonstrować pod siedzibą Trybunału, siedzibami Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadzano milczące „spacery”, palono znicze pod kościołami. Z czasem strajki przybrały na sile oraz zaczęły charakteryzować się nowymi formami protestu jak na przykład blokady ulic. Strajkowano też za granicą. Demonstracje kobiet zaczęły łączyć się z protestami przedsiębiorców czy studentów. Środowiska lewicowe postulują zalegalizowanie tzw. „aborcji na życzenie” (do 12. Tygodnia ciąży), natomiast ludowcy sugerują przeprowadzenie w tej sprawie referendum. Trwające od tygodni strajki skłoniły organizatorów konferencji do interdyscyplinarnego ujęcia ich genezy oraz natury. Nie sposób też nie wrócić przy tej okazji do kwestii aborcji jako takiej.

SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE ZAGADNIENIA TO:

 • strajki przeciwko orzeczeniu TK jako fenomen społeczny,
 • zmiany w zachowaniach strajkowych Polaków na przestrzeni ostatnich lat,
 • „poetyka” i „estetyka” strajków przeciwko orzeczeniu TK,
 • obraz strajków w mediach,
 • prawo do strajku w czasie trwania pandemii w świetlne aktualnych przepisów oraz adekwatność działań policji podczas tłumienia manifestacji,
 • spory konstytucjonalistów na temat trafności orzeczenia TK,
 • możliwe rozwiązania w prawie aborcyjnym,
 • podziemie aborcyjne w Polsce/Europie,
 • aktualne wskazania do przeprowadzenia aborcji z medycznego/filozoficznego/teologicznego punktu widzenia
 • zagadnienie aborcji w perspektywie medycznej/filozoficznej/teologicznej,
 • przewidywane konsekwencje medyczne i psychologiczne dla matek i ich rodzin po wprowadzeniu zmian w prawie aborcyjnym zgodnych z aktualnym orzeczeniem TK,
 • życie rodzin z dziećmi cierpiącymi na ciężkie wady genetyczne

KOGO ZAPRASZAMY?

Ambicją organizatorów jest ujęcie problematyki w sposób interdyscyplinarny w związku z czym zapraszamy do współpracy politologów, socjologów, medioznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, teologów, lekarzy, psychologów, dziennikarzy a także językoznawców.

Do udziału zachęcamy:
studentów,
doktorantów,
pracowników naukowych,
osoby spoza środowiska akademickiego.

TERMINY:

przyjmowanie zgłoszeń: do 20 lutego 2021
informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 20 lutego 2021
konferencja: 8 marca 2021

ZGŁOSZENIA:

Abstrakty (do 400 słów) wraz z afiliacją należy przesyłać drogą mailową na adres: konferencjastrajki@gmail.com

PRZEBIEG KONFERENCJI:

Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów trwających maksymalnie 15 minut (plus kilka minut na dyskusję). Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.
Konferencja odbędzie się za pośrednictwem Skype. Dyskusja będzie moderowana.
Organizatorzy przewidują zorganizowanie panelu eksperckiego oraz społecznego.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

W skład opłaty konferencyjnej wchodzi: koszt wydania zaświadczenia o udziale w konferencji plus przesyłka.
Całkowity koszt to 12 zł. Wpłaty będą dokonywane na numer konta, który zostanie podany po zakwalifikowaniu abstraktów.

plakat konferencji doktoranckiej pt. "wokół strajku kobiet"

return to top