Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Problematyka zdrowia seksualnego gejów i lesbijek

31.05.2021 - 07:37 aktualizacja 02.06.2021 - 09:41
Redakcja: violettakulik

Mgr Mateusz Blukacz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z mgr Magdaleną Mijas i dr Bartoszem Grabskim z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dominic Davies z Pink Therapy, opublikowali artykuł pt. “Sexual Health Studies in Gay and Lesbian People: A Critical Review of the Literature” w czasopiśmie The Journal of Sexual Medicine

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem mgr Magdaleny Mijas. Problematyka zdrowia seksualnego gejów i lesbijek jest wciąż niedostatecznie poznana, częściowo z powodu ogólnych trudności z badaniem seksualności, ale też z powodu ograniczonej dostępności tych populacji oraz heteronormatywności w badaniach. Przeprowadzono krytyczny przegląd badań na temat zdrowia seksualnego gejów i lesbijek, włączając stosowaną metodologię, tematy badań, sposoby doboru oraz charakterystyki badanych prób. Celem badania było ustalenie zakresu, jakości oraz braków i luk w zakresie publikowanych badań. Do analiz włączono 556 tekstów zidentyfikowanych w bazie Medline.
Ustalono, że większość badań miało charakter ilościowych badań przekrojowych (84%) i opierało się na nielosowym doborze do próby (83%), co sprawia, że stanowią badania o ograniczonej wartości dowodowej. Badania głównie miały charakter ateoretyczny i koncentrowały się na dysfunkcjach oraz ryzykach zdrowotnych (70%) w odróżnieniu od zasobów i czynników ochronnych dla zdrowia seksualnego.
Badania głównie koncentrowały się na próbach samych mężczyzn (68%), rzadko kobiet (13%). Dominowała tematyka dotycząca ryzyka zakażenia HIV/STI (26%), ich dostępu do usług medycznych (12%) oraz tematyki chemsex (7%), a najmniej badań dotyczyło zdrowia seksualnego osób starszych (0,5%). Jedynie 4% badań koncentrowała się na problematyce poprawy metodologii badań zdrowia seksualnego w tych populacjach.
Ograniczenia metodologiczne – wynikające w szczególności z konstrukcji badań, doboru do próby oraz składu próby, ale także z rozległych obszarów pomijanych w badaniach – wpływają znacząco na użyteczność kliniczną wniosków płynących z badań.

 

 

Więcej o artykule:
Mijas, M., Grabski, B., Blukacz, M., & Davies, D. (2021). Sexual Health Studies in Gay and Lesbian People: A Critical Review of the Literature. The Journal of Sexual Medicine. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.02.013. Impact Factor: 3.293/Punkty MEiN: 140

Mijas, M., Grabski, B., Blukacz, M., & Davies, D. (2021). Sexual Health Studies in Gay and Lesbian People: A Critical Review of the Literature. The Journal of Sexual Medicine. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.02.013.

 

return to top