Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Płynności interakcji w zespole człowiek-robot

31.08.2021 - 13:59 aktualizacja 01.09.2021 - 07:04
Redakcja: violettakulik

Współczesna praca daje wielu pracownikom możliwość współpracowania z robotami. Co więcej, w Przemyśle 4.0 interakcja człowiek-robot stała się koniecznością. Aby zwiększyć jakość pracy ludzi i ich robotycznych współpracowników naukowcy i praktycy zwracają uwagę na płynność interakcji człowieka i robota. Płynność ta, chociaż kluczowa, wciąż pozostaje trudna do zbadania. Co więcej, w dotychczasowych analizach była ona ujmowana jako konstrukt jednowymiarowy, skutkiem czego trudno było dokonać opisu złożonej interakcji w zespole człowiek-robot.

Aby wypełnić istniejącą lukę w rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych, doktor Mateusz Paliga i doktor Anita Pollak z Instytutu Psychologii stworzyli narzędzie do badania subiektywnej płynności interakcji człowiek-robot, w której ocenie podlegają trzy perspektywy: człowieka, robota i zespołu, który wspólnie tworzą. Przedstawiane narzędzie zostało zaproponowane na podstawie analizy dotychczasowych subiektywnych miar płynności interakcji człowieka i robota opisanych w artykule. Skala płynności interakcji człowiek-robot (ang. fluency in human-robot interaction scale) może być wykorzystana w badaniach naukowych i analizach prowadzonych w praktyce w celu zrozumienia dynamiki relacji między robotem i jego operatorem.

W artykule opublikowanym w International Journal of Human-Computer Studies (IF 3,632. MEiN: 140) autorzy zaprezentowali analizę czynnikową i właściwości psychometryczne stworzonego narzędzia. Ponadto dokonali walidacji skali poprzez analizę związków trzech perspektyw płynności interakcji i wydajności pracy operatora oraz analizę zmian płynności interakcji w trakcie sześciu tygodni współpracy uczestników badania z robotami. Wyniki badania ujawniły pozytywne związki wszystkich perspektyw płynności interakcji z wydajnością zadań, ale nie zaobserwowano zmian płynności interakcji w czasie. Uzyskane rezultaty poddano dyskusji w świetle rozważań teoretycznych oraz możliwości zastosowania skali w praktyce akademickiej i przemysłowej.

 

Artykuł jest w otwartym dostępie (do 28.09.2021) pod adresem: https://authors.elsevier.com/a/1dYVK3pfaRlxxE

 

Nota bibliograficzna artykułu to: Paliga, M., Pollak, A. (2021). Development and validation of the fluency in human-robot interaction scale. A two-wave study on three perspectives of fluency. International Journal of Human-Computer Studies, 155, 102698. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102698

return to top