Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Zmiany w mediach jako strategia antagonizacji

11.10.2021 - 07:57 aktualizacja 11.10.2021 - 07:57
Redakcja: violettakulik

W czasopiśmie „East European Politics and Societies and Cultures” (100 pkt), ukazał się w wersji online first rezultat współpracy dr. hab. Damiana Guzka, prof. UŚ i dr Agnieszki Grzesiok-Horosz w ramach zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej przy Instytucie  Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. Artykuł zatytułowany „Political Will and Media Law: A Poland Case Analysis” pozwala zrozumieć w jaki sposób następują zmiany w prawie mediów w Polsce po 2015 roku oraz jakie są tego konsekwencje z perspektywy społecznej zgody na demokrację.

Autorzy analizują zmiany w polskim prawie z perspektywy teorii dyskursu autorstwa Ernesta Laclau i Chantal Mouffe. Systematyzują oni całość dyskutowanych procesów w kluczu trzech kroków antagonizacji przestrzeni medialnej:  wpływ partii rządzącej na obsadę personalną spółek w mediach publicznych, wprowadzenie do porządku prawnego Rady Mediów Narodowych, obok już istniejącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wywieranie nacisku metodami ekonomicznymi i prawnymi na media niezwiązane  z władzą, tak by mogły być przejęte przez państwowe spółki lub inne podmioty sprzyjające władzy. Takie ujęcie stanowi spojrzenie w nowej perspektywie na zagadnienie wolności prasy w tej części Europy.

Zachęcamy do przeczytania artykułu: Political Will and Media Law: A Poland Case Analysis – Damian Guzek, Agnieszka Grzesiok-Horosz, 2021 (sagepub.com)

return to top