Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym – dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

17.01.2022 - 11:09 aktualizacja 17.01.2022 - 11:09
Redakcja: violettakulik

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej  oraz członkiem zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej. W swojej indywidualnej działalności badawczej zajmuje się badaniem wpływu postępu technologicznego na prawo mediów i prawo autorskie.

We współautorskim tekście  „Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym”, opublikowanym w czasopiśmie „Santander Art and Culture Law Review”, poruszyła z prof. UEK dr hab. Piotrem Horoszem zagadnienia charakteru prawnego prawa do wizerunku, zwłaszcza problematyką nieadekwatności obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych do wymogów epoki społeczeństwa cyfrowego.
Autorzy są zdania, iż prawna ochrona wizerunku nabiera obecnie szczególnego znaczenia ze względu na łatwość jego utrwalania oraz globalnego rozpowszechniania, jak również z uwagi na postępującą komercjalizację wizerunku. Sprawia to, iż – w ocenie autorów – przepisy prawne skoncentrowane na ochronie wizerunku jako dobra osobistego wymagają gruntownej nowelizacji. W artykule dokonali analizy majątkowego aspektu prawa do wizerunku,  postulując – wobec rozbieżności między orzecznictwem a praktyką – kwestię zmiany przepisów, w tym między innymi obrót prawem do wizerunku.

W przygotowaniu jest monografia ich autorstwa dotycząca tej problematyki.

Autorom serdecznie gratulujemy!

return to top