Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – badania naukowe pod kierownictwem prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy

30.06.2022 - 12:12 aktualizacja 01.08.2022 - 12:43
Redakcja: violettakulik

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej, ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym.
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica, a jego zastępczynią jest dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Do stosowania rozwiązań opisanych w ustawie o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin przygotowanych zostanie 48 powiatów.

W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu wdrożeniowego będzie poddana ewaluacji.

Rejestracja: https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/863351?lang=pl

Informacje o projekcie: MWM – Model wsparcia międzysektorowego (us.edu.pl)

profesor Zenona Gajdzica

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zenon Gajdzica

 

 

dr hab. Edyta Widawska, prof. Uś

Zastępczyni kierownika projektu:
dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ

return to top