Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Zagrożenia związane z cięciem cesarskim i jego wpływ na jakość życia – badania naukowe

13.01.2023 - 07:35 aktualizacja 13.01.2023 - 08:29
Redakcja: violettakulik

Badaczki z Instytutu Psychologii UŚ: dr Michalina Ilska, dr Anna Kołodziej-Zaleska i dr Anna Brandt-Salmeri wraz z naukowcami z Klinicznego Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa ŚUM w Rudzie Śląskiej pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Cnoty, opublikowały wyniki wspólnych badań w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health.

To już kolejna wspólna publikacja interdyscyplinarna zespołów badawczych, dotycząca zdrowia psychicznego kobiet w okresie okołoporodowym.

W najnowszym badaniu pt. „Health-Related Quality-of-Life among Pregnant Women after First, Second, and Multiple Cesarean Sections in the Perinatal Period: A Short-Term Longitudinal Study” naukowcy porównują jakość życia związaną ze zdrowiem kobiet zakwalifikowanych do cięcia cesarskiego, uwzględniając wzajemnych zależności z ilością cięć cesarskich w historii pacjentki. Warto podkreślić, że badanie obejmowało również grupę kobiet po wielokrotnych cięciach (tj. więcej niż 2 cięcia cesarskie w wywiadzie). Zjawisko stałego wzrostu liczby cięć cesarskich zarówno w Polsce, jak i na świecie, i w konsekwencji ciąż i porodów po wielokrotnych cięciach, staje się wyzwaniem w opiece medycznej i psychologicznej.

Badania pokazały, że jakość życia związana ze zdrowiem zależy od liczby wcześniejszych cięć cesarskich. Kobiety po wielokrotnych cięciach mają istotnie niższą jakość życia w okresie przedporodowym. Pokazano również, że wczesny połóg wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia i zwiększeniem liczby problemów zdrowotnych kobiet po cięciu cesarskim. Jednym z możliwych wyjaśnień dla uzyskanego obrazu wyników może być fakt, iż wielokrotne cięcia cesarskie wiążą się z trudniejszą i bardziej skomplikowaną operacją w porównaniu z pierwszym planowanym cięciem cesarskim.

Przedstawiona analiza wskazuje na potrzebę podnoszenia świadomości na temat bliższych, ale i bardziej odległych zagrożeń związanych z cięciem cesarskim i jego wpływu na jakość życia, zwłaszcza u tych kobiet, które chciałyby mieć troje lub więcej dzieci. Biorąc pod uwagę ryzyko powikłań i problemów zdrowotnych, niezwykle ważny jest staranny dobór metody porodu oraz weryfikacja wskazań do cięcia cesarskiego.

Informacja o tekście:
Ilska, M., Kołodziej-Zaleska, A., Banaś-Fiebrich, E., Brandt-Salmeri, A., Janowska-Tyc, E., Łyszczarz, A., Rzewiczok, J., Piela, B., Cnota, W. (2022). Health-Related Quality-of-Life among Pregnant Women after First, Second, and Multiple Cesarean Sections in the Perinatal Period: A Short-Term Longitudinal Study. International Journal of Environmental Research and Public Health; 19(24):16747. https://doi.org/10.3390/ijerph192416747 Impact Factor: 4.614; MEiN: 140p.

kobieta w ciąży

return to top