Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

nauka

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19 – raporty z badań

Ukazały się dwie publikacje zespołu badawczego, których liderką była dr Agnieszka Majewska-Kafarowska:  ”Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Częstochowa” oraz „Pomoc społeczna w trakcie pandemii COVID-19. Raport z badań przeprowadzonych na terenie miasta Katowice”. Zgodę na te badania wyraziła Komisja ds. etyki badań Uniwersytetu Śląskiego. Raporty powstały w...
informacjenaukaWiadomości
więcej

Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce – konkurs OPUS 21

“Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce” to projekt dr. hab. Waldemara Wojtasika, prof. UŚ, w ramach konkursu OPUS 21, w którym przyznane środki finansowe wynoszą 1 293 080 zł. Celem prezentowanych w projekcie badań jest zdiagnozowanie systemu narzędzi antykorupcyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Nie chodzi tutaj o uniwersalne zabezpieczenia, związane...
naukaprojektyWiadomości
więcej

Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym – dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej  oraz członkiem zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej. W swojej indywidualnej działalności badawczej zajmuje się badaniem wpływu postępu technologicznego na prawo mediów i prawo autorskie. We współautorskim tekście  „Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym”, opublikowanym w czasopiśmie „Santander Art and Culture...
naukaWiadomości
więcej

Czasoprzestrzeń współczesnej szkoły

Jaka jest czasoprzestrzeń współczesnej szkoły – archaiczna, statyczna/ skostniała, zamknięta czy nowoczesna, atrakcyjna, otwarta, wrażliwa na dziejące się zmiany? Odpowiedź na to pytanie wyłoni się po lekturze tekstów zawartych w książce pt. “Czasoprzestrzeń szkoły. Co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły”, pod redakcją naukową dr hab. Alicji Korzenieckiej-Bondar, prof. UwB  z Wydziału Nauk o...
informacjenaukaosiągnięciaWiadomości
więcej

Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji – dr Sylwia Szostak

Kampanie promocyjne seriali wzbudzają zainteresowanie swoim rozmachem, kreatywnością i oryginalnością. Jednak bardzo mało wiemy o ludziach, którzy te działania promocyjne planują, i o instytucjonalnym kontekście ich pracy. Artykuł dr Sylwii Szostak pt. “Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji”, sprzyja namysłowi na temat społeczno-kulturowego wymiaru procesu tworzenia materiałów promocyjnych oraz na temat kultury pracy...
informacjenaukaWiadomości
return to top