Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Faculty of Social Sciences
Logo European City of Science 2024
Adam Bartoszek Adam Bartoszek

Adam Bartoszek

adam.bartoszek@us.edu.pl

Maciej Bożek Maciej Bożek

Ph.D. Maciej Bożek
maciej.bozek@us.edu.pl

 

Katarzyna Brzoza- Kolorz Katarzyna Brzoza- Kolorz

Katarzyna Brzoza-Kolorz

Katarzyna.brzoza-kolorz@us.edu.pl

Rafałał Cekiera Rafałał Cekiera

PhD / assistant professor Rafał Cekiera

rafal.cekiera@us.edu.pl

Institute of Sociology

The main interest areas:  sociology of migration, sociology of religion and sociology of culture.

 

Dorota Chudy- Chyski Dorota Chudy- Chyski

(Polski) dr hab. Dorota Chudy – Hyski, prof. UŚ
dorota.chudy-hyski@us.edu.pl
Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dorota Chudy – Hyski – na polu naukowym profil zainteresowań tworzą: obszary wiejskie jako obszary potencjalnie turystyczne, obszary górskie, polityka regionalna, lokalna, zagospodarowanie infrastrukturalne, produkt turystyczny obszaru, ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju miast i regionów.
Realizowane krajowe projekty naukowo-badawcze:
1. Projekt badawczy zbiorowy nt.: „Determinanty stanu i rozwoju rynku turystycznego” – kierownik projektu: dr hab. Janusz Feczko, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 1999-2004.
2. Badania własne nt. „Uwarunkowania i funkcje rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w roku 2001.
3. Badania własne nt. „Uwarunkowania i możliwości rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 2002-2004.
4. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w latach 2005-2006.
5. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego (część II)” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w roku 2006.

 

 

Andrzej Czerkawski Andrzej Czerkawski

(Polski) dr Andrzej Czerkawski
andrzej.czerkawski@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Andrzej Czerkawski – dr nauk humanistycznych (mgr pedagogiki i psychologii).
Zainteresowania badawcze:
– z zakresu resocjalizacji,
– terapii w resocjalizacji,
– patologii społecznej.

 

Katarzyna Czornik Katarzyna Czornik

(Polski) dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
katarzyna.czornik@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Katarzyna Czornik – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalizacją służba zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, a także liczne kursy i szkolenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję eksperta wspierającego działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej); terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; polityka zagraniczna Polski. Autorka czterech monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (Katowice 2011); Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012 (Katowice 2012); System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu (Warszawa 2014); Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany (Toruń 2019). Współautorka monografii: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku (Katowice 2018) oraz sześciu prac pod redakcją. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe na kierunku Politologia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

Anna Czyż Anna Czyż

(Polski) Dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ
anna.czyz@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Anna Czyż– zainteresowania badawcze:
– samorząd terytorialny w Polsce i państwach Grupy Wyszehradzkiej
– współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej
– systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej
– partnerstwo Wschodnie.

Małgorzata Domagała Małgorzata Domagała

(Polski) dr Małgorzata Domagała
malgorzata.domagala@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Małgorzata Domagała-
Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami systemów politycznych, instytucji ustrojowych, decentralizacji, samorządu terytorialnego i władz lokalnych w ujęciu porównawczym.
Doświadczenie organizacyjne: wielokrotne przewodniczenie oraz członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Członek Senatu UŚ w kadencji 2008-2012,
w latach 2012-2019 Kierownik Studiów Niestacjonarnych.

Marek Dziewierski Marek Dziewierski

(Polski) dr hab. Marek Dziewierski
marek.dziewierski@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Dziewierski – socjolog, doktor habilitowany, specjalizuje się w problematyce etnicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości kulturowej, religijności, pamięci społecznej. Prowadzi badania głównie z wykorzystaniem metod jakościowych. W swoich studiach terenowych posługuje się metodą etnografii wielostanowiskowej (multi-sited etnography). Badacz terenowy lokalnych społeczności Łemków (Dolny Śląsk, Beskid Niski) i społeczności Ukraińców (Podkarpacie, Mazury).
Zainteresowania naukowe: antropologia kulturowa, socjologia kultury, etniczność, metodologia badań terenowych, pamięć kulturowa.
W latach 2005 -2008 członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych problematyce etnicznej.

Monika Frania Monika Frania

(Polski) dr Monika Frania
monika.frania@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Frania– absolwentka studiów magisterskich w zakresie dwóch kierunków: pedagogiki oraz komunikacji społecznej i dziennikarstwa. W swojej pracy badawczej oraz edukacyjnej łączy oba obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniem edukacji medialnej oraz technologiami w dydaktyce.
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie jako kierownik i wykonawca w projektach grantowych finansowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. MNISW, Visegrad Fund, MSES Chorwacja i in. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z prasą (ogólnopolski miesięcznik branżowy) oraz z biznesem (w firmie szkoleniowej w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”; STER B+R).

Grzegorz Gawron Grzegorz Gawron

(Polski) dr Grzegorz Gawron
grzegorz.gawron@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Grzegorz Gawron– socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz gościnny wykładowca w: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Kirikkale University (Turcja), Comenius University w Bratysławie (Słowacja), Abo Akademi University (Finlandia).
Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu gerontologii społecznej, CSR, społecznego zastosowanie design’u. Kierownik i uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych oraz prelegent kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji (m.in. w: Japonii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech). Ekspert MRPiPS w zakresie Programu ASOS; Konsultant ds. starzenia dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – Centre for Health Development in Kobe).

Dagmara Głuszek – Szafraniec Dagmara Głuszek – Szafraniec

(Polski) dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Andrzej Górny Andrzej Górny

dr Andrzej Górny
andrzej.gorny@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof.UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Kowalczewska –Grabowska Katarzyna Kowalczewska –Grabowska

dr Katarzyna Kowalczewska –Grabowska
katarzyna.kowalczewska-grabowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Tomasz Kubin Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ
tomasz.kubin@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Miron Lakomy Miron Lakomy

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ
miron.lakomy@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Witold Mandrysz Witold Mandrysz

dr Witold Mandrysz
witold.mandrysz@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Mazur Marek Mazur

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
marek.mazur@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marian Mitręga Marian Mitręga

dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ
marian.mitrega@us.edu.pl
Instytut nauk Politycznych

Rafał Muster Rafał Muster

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
rafal.muster@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Marta Niemiec Marta Niemiec

dr Marta Niemiec
marta.niemiec@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Nowak Anna Nowak

prof. dr hab. Anna Nowak
anna.nowak@us.edu.pl
Instytutu Pedagogiki

Michał Ochwat Michał Ochwat

dr Michał Ochwat
michal.ochwat@us.edu.pl
Instytut Nauk Prawnych

Mateusz Paliga Mateusz Paliga

mgr Mateusz Paliga
mateusz.paliga@us.edu.pl
tel. 32 359 9731
Instytut Psychologii

Robert Pyka Robert Pyka

Dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl

Robert Rajczyk Robert Rajczyk

dr n. hum. Robert Rajczyk
robert.rajczyk@us.edu.p
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Agata Rzymełka-Frąckiewicz Agata Rzymełka-Frąckiewicz

dr n. hum. Agata Rzymełka-Frąckiewicz
agata.rzymelka-frackiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Natalia Stępień-Lampa Natalia Stępień-Lampa

dr Natalia Stępień-Lampa
natalia.stepien@us.edu.pl
Instytut Nauk politycznych

Małgorzata Suchacka Małgorzata Suchacka

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
malgorzata.suchacka@us.edu.pl
tel. 32 3591383
Instytut Socjologii

Patrycja Szostok-Nowacka Patrycja Szostok-Nowacka

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
patrycja.szostok@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Monika Szynol Monika Szynol

mgr Monika Szynol
monika.szynol@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Edyta Widawska Edyta Widawska

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
edyta.widawska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Pedagogiki

Teresa Wilk Teresa Wilk

dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ
teresa.wilk@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Wysocka Agnieszka Wysocka

mgr Agnieszka Wysocka
agnieszka.wysocka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zbigniew Zagała Zbigniew Zagała

Dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ
zbigniew.zagala@us.edu.pl
tel. 32 359 2130
Instytut Socjologii

Agata Zygmunt Agata Zygmunt

dr Agata Zygmunt
agata.zygmunt@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Monika Żak Monika Żak

dr n. hum. Monika Żak
monika.zak@us.edu.pl
Instytut Socjologii

return to top