Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Harmonogram sesji i zajęć dydaktycznych

21.05.2020 - 22:37 aktualizacja 29.05.2020 - 16:25
Redakcja: jp

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
z dnia 20.05.2020
w sprawie organizacji roku akademickiego i letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Działając na podstawie Zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz
na podstawie Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów
i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 ustalam co następuje:

§1
Dla modułów, których nie udało się w pełni zrealizować z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość określam termin realizacji na okres od 1.07.2020 do 21.07.2020.

§2
Dla modułów realizowanych w całości w formie zdalnej letnia sesja egzaminacyjna realizowana jest
w terminach:
– egzaminacyjna sesja letnia: 8.06.2020–30.06.2020,
– egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 1.09.2020–25.09.2020

§ 3
Dla modułów wskazanych w §1 letnia sesja egzaminacyjna realizowana jest w następujących
terminach:
– egzaminacyjna sesja letnia: 1.09.2020–20.09.2020,
– egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 21.09.2020–5.10.2020

§ 4
W szczególnych przypadkach wynikających ze względów merytorycznych możliwa jest inna
organizacja zajęć i sesji, która wymaga zgody Dziekana.

treść Zarządzenia Dziekana

Plany zajęć dla modułów, których nie udało się w pełni zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej:

 1. Biofizyka
 2. Chemia I stopień
 3. Chemia II stopień
 4. Fizyka
 5. Fizyka medyczna
 6. Informatyka
 7. Informatyka stosowana
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria materiałowa
 10. Matematyka
 11. Mechatronika
 12. Mikro i nanotechnologia
 13. Technologia chemiczna I stopień

Instrukcja przeprowadzania egzaminów na WNŚiT

return to top