Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Pierwszy grant z programu im. Stanisława Ulama na Wydziale | Instytut Fizyki

12.11.2021 - 22:57 aktualizacja 16.11.2021 - 15:11
Redakcja: jp
Tagi: chłodzenie, Nava, właściwości magnetyczne

|Dr Mourad Smari, dr hab. Anna Bajorek, Prof. UŚ|

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Mourad Smari z Uniwersytetu w Coimbrze otrzymał grant ULAM finansowany przez NAWA, który będzie realizowany pod kierunkiem dr hab. Anny Bajorek, prof. UŚ z Instytutu Fizyki. Przyznany grant jest efektem współpracy, która rozpoczęła się właściwie kilka lat temu i do tej pory zaowocowała 5 publikacjami, a kilka kolejnych jest w toku. W tym czasie badano właściwości multiferroiczne, niekonwencjonalne zachowanie magnetokaloryczne, efekt pamięci magnetycznej i magnetotransport. Krótko mówiąc, kilkuletnia współpraca koncentruje się na analizie właściwości magnetycznych w połączeniu ze strukturą elektronową w różnych materiałach o wyżej wymienionych właściwościach.

Dr. Mourad Smari,
Dr Mourad Smari | Fot. archiwum prywatne

O naukowcu

Dr Mourad Smari obecnie pracuje w LIBPhys-UC na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Coimbrze. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie (stopień magistra fizyki otrzymał na Uniwersytecie Sfax; doktorat z fizyki na Uniwersytecie Sfax we współpracy Uniwersytetem Autonoma Madrid). Po 2015 roku dr Smari przeniósł się na staż podoktorski na Federalnym Uniwersytecie Bałtyckim Immanuela Kanta w Kaliningradzie, gdzie uczestniczył w badaniach w ramach projektu Russian Academic Excellence 5-100 (Materiały magnetokaloryczne do chłodzenia magnetycznego w temperaturze pokojowej). Od czasu ukończenia doktoratu działalność naukowa dr M. Smari dotyczyła obszarów korelacji struktura-właściwości materiałów funkcjonalnych, elektrycznych materiałów dielektrycznych, separacji faz i magnetycznych układów chłodzenia. W latach 2014-2020 naukowiec brał udział w kilku projektach krajowych i 4 europejskich (RAE5-100, PHC-Maghreb, SusPhotoSolutions CENTRO-01-0145-FEDER-000005,PTDC/FIS-AQM/29611/2017 MULTI SURF finansowanych przez UE i Rosję) jako początkujący badacz odpowiedzialny za charakterystykę materiałów pod kątem składu i morfologii. W 2017 roku uczestniczył w wykładach na International Baltic Conference on Magnetism, 20-24.08.2017 r. Swietłogorsk, obwód kaliningradzki (Rosja), gdzie otrzymał nagrodę za najlepszy plakat za pracę pt. „Gigantyczny efekt magnetokaloryczny wykryty w manganitach”.

W pracy naukowej dr Smari zajmuje się syntezą, charakterystyką strukturalną oraz badaniem właściwości magnetycznych i transportowych różnych materiałów, takich jak układy objętościowe, cienkie warstwy i nanocząstki, wykazujących właściwości dielektryczne, ferroelektryczne, magnetokaloryczne, kolosalny magnetoopór, które mają potencjalne zastosowanie technologiczne (np. w urządzeniach chłodniczych czy magnetoelektrycznych). Badania dra M. Smari koncentrowały się np. na właściwościach manganitu LaCaMnO3, w tym na wyjaśnieniu roli magnetycznej separacji faz i zakresu jej wpływu na właściwości fizyczne. Badacz zaproponował nowe podejście do analizy mechanizmu multi-podwójnej wymiany dla celu zwiększenia wydajności chłodzenia magnetycznego w tlenkach poprzez inżynierię konkurencji faz magnetycznych i ich wpływu na wydajność magnetooporu. Dr M. Smari jest współautorem 40 publikacji znajdujących się w międzynarodowej bazie SCI. W 12 spośród opublikowanych prac jest pierwszym autorem, a autorem korespondencyjnym w kolejnych 17. W lutym 2021 roku jego prace były cytowane prawie 580 razy (h-index 15) co wskazuje na dobre rozpoznanie badacze przez środowisko naukowe. Dr M. Smari na międzynarodowych konferencjach i kongresach przedstawił do tej pory 10 wystąpień ustnych, w tym 2 prelekcje na zaproszenie i około 6 prezentacji plakatowych. Ponadto jest aktywnym recenzentem w kilku czasopismach SCI, w tym J. Alloys and Compounds, Physica B, JMMM, Applied Physical A i Dalton Transactions.

Dr Smari jest członkiem kilku rad redakcyjnych, także edytorem gościnnym m.in. w Magnetochemistry (IF 2.193, ISSN: 2312-7481). Aktywnie uczestniczy w procesach dydaktycznych, prowadząc różne kursy, w tym m.in. w ramach zintegrowanego programu magisterskiego z podstaw fizyki eksperymentalnej materii skondensowanej na Uniwersytecie Bałtyckim Immanuela Kanta, w ramach zintegrowanych programów uniwersyteckich pierwszego i drugiego stopnia z podstaw fizyki na Uniwersytecie Sfax/Gafsa w Tunezji.

O projekcie

Zaakceptowany projekt ULAM pt. Rozwój nowych materiałów magnetycznych w temperaturze pokojowej i zastosowania w chłodnictwie magnetycznym stanowi odpowiedź na obecne wyzwania technologiczne w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji z uwzględnieniem oszczędności energetycznej i łagodzącego wpływu na środowisko. Chłodzenie magnetyczne jest alternatywą dla tradycyjnych metod chłodzenia opartych na cyklach sprężania gazów ze względu na wyższą wydajność energetyczną i redukcję szkodliwych gazów cieplarnianych. Projekt planuje poszerzyć istniejący stan wiedzy zarówno na temat podstawowych, jak i praktycznych aspektów materiałów magnetokalorycznych w chłodzeniu magnetycznym.

Uzyskane wytyczne dotyczące przetwarzania wielofunkcyjności tej technologii w dużej mierze zależą od dostępności i łatwości przetwarzania wysokowydajnych materiałów magnetokalorycznych. W perspektywie średnio i długoterminowej projekt ma na celu zbadanie idei bezpośredniego zastosowania efektu magnetokalorycznego oraz odkrycie roli mechanizmu multi-podwójnej wymiany w manganitach z separacją fazową, co pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności w technologii chłodzenia magnetycznego. Uzyskane wyniki wstępne oraz te planowane w projekcie stanowią znaczący krok naprzód w projektowaniu nowoczesnych materiałów magnetokalorycznych i przyniosą wymierne korzyści naukowcom oraz gałęziom przemysłu zainteresowanym rozwojem zaawansowanych technologii chłodzących.

Lista beneficjentów

return to top