Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Fizyka medyczna

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej. Pod koniec 4. semestru studenci dokonują wyboru jednej z 3 specjalności: dozymetria kliniczna, elektroradiologia, optyka w medycynie.
Studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna trwają 3 semestry (1,5 roku). Student zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie do pracy w zawodach paramedycznych, takich jak fizyk medyczny, inżynier kliniczny, elektroradiolog. Istotnym celem kształcenia jest także przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, opracowywaniem i obsługą procedur niestandardowych. W ramach studiów II stopnia są dostępne dwie specjalności – diagnostyka i obrazowanie medyczne, dozymetria i terapia onkologiczna.
Absolwent kierunku Fizyka medyczna jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych zespołach medycznych, pełnienia roli eksperta systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną. Może podjąć pracę w zawodach takich jak: inżynier medyczny, technik elektroradiolog, młodszy asystent elektroradiologii.
return to top