Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Informatyka stosowana

Program nauczania Informatyki stosowanej jest zorientowany na kształcenie w zakresie podstaw, które jest oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych Uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta jest tzw. dynamicznie typowany Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem będąc przy tym jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle. Ponadto, Informatyka stosowana zawiera przedmioty specjalistyczne oparte o różnego rodzaju nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w nadchodzący trend określany przez popularne ostatnio formułowanie “Internet of things”. Niemałą rolę odegra tu bogate doświadczenie kadry składającej się z interdyscyplinarnego grona, z matematyków, fizyków i informatyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

Profil absolwenta Informatyki stosowanej to informatyk, znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych, w tym o systemach wbudowanych, posiadający podstawową wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych.
Absolwenci Informatyki stosowanej dysponują nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadają umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. W ramach studiów nacisk położony jest na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku mają kwalifikacje by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

return to top