Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Informatyka

Studia I stopnia na kierunku Informatyka (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) gwarantują uzyskanie solidnego wykształcenia inżynierskiego i teoretycznego, obejmującego podstawy informatyki, jak również z zakresu przedmiotów kierunkowych, takich jak: architektura komputerów, zasady działania systemów informatycznych, sieci komputerowe, algorytmika, podstawy programowania. Student zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w sektorze IT. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: grafika aplikacji webowych i hybrydowych, inżynieria oprogramowania, inżynieria systemów informatycznych, programista gier komputerowych, projektowanie aplikacji webowych, sieci komputerowe i urządzenia mobilne, technologie przetwarzania danych. Studia trwają 3,5 roku, i kończą nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
Studia II stopnia, trwające 3 semestry, są prowadzone w języku polskim i angielskim. Podstawowym celem jest wykształcenie absolwenta wykazującego szczególną biegłość w posługiwaniu się szeroką wiedzą informatyczną zarówno na polu teoretycznym, jak i w praktyce. W ramach kierunku dostępne są specjalności: grafika i wizualizacja komputerowa, inteligentne systemy informatyczne, inżynieria internetu, inżynieria jakości oprogramowania, modelowanie i analiza danych, projektant gier komputerowych.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Absolwent studiów kierunku Informatyka posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.
Popularność Informatyki, jako kierunku czy specjalności kształcenia, oraz dostępność tego kształcenia na różnorodnych uczelniach, publicznych i niepublicznych sprawia, że co roku rynek pracy powiększa się o kolejnych absolwentów tych kierunków. Jednocześnie wyzwania współczesnego rynku sprawiają, że nie wystarcza odtwórcze i utylitarne wykorzystywanie istniejących rozwiązań, sprowadzające informatyka do roli tego, który wykorzystuje, a nie kreuje. Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku informatyka. Absolwent tego kierunku może liczyć na zdobycie wiedzy dostosowanej do aktualnego stanu rozwoju informatyki.

return to top