Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informatyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

język wykładowy: polski

Marzy Ci się dobrze płatna praca w branży IT? Twoim pierwszym słowem było nie „mama”, a „Python” lub „C++”? A może zwyczajnie zastanawiasz się, czy to całe programowanie jest tak trudne, jak się wydaje? Nie zastanawiaj się, studiuj informatykę!

Na oferowanych przez nas studiach I stopnia zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów i obsługi systemów komputerowych, architektury, algorytmiki i programowania. Zapoznając się z kanonem informatyki oraz przedmiotami kierunkowymi, rozwiniesz również własną kreatywność i nieszablonowe myślenie – w końcu informatyka nie jest zerojedynkowa. Uzyskaną wiedzę, pogłębisz na studiach II stopnia. A jeżeli to jeszcze mało, możesz studiować computer science – studia prowadzone w 100% języku angielskim.

Przez cały okres studiów będziesz mieć możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach, szkoleniach oraz dedykowanych zajęciach specjalistycznych Akademii Oracle, Microsoftu i Cisco. Nic, tylko się rejestrować!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku informatyka O kierunku informatyka

Prowadzimy studia na kierunku informatyka na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
  stacjonarne
 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
  niestacjonarne (zjazdy w weekendy)
 • II stopień – studia magisterskie, stacjonarne
  3 semestry = 1,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie, stacjonarne prowadzone w języku angielskim Computer Science brytyjska flaga
  3 semestry = 1,5 roku
  nabór w semestrze letnim)
 • II stopień – studia magisterskie, niestacjonarne
  3 semestry = 1,5 roku
  (nabór w semestrze letnim i zimowym)

Trochę informacji formalnych.
Studia uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki, a nie tylko odtwórczego korzystania z gotowych narzędzi. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Student poznaje metody projektowania systemów – w tym baz danych – uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Student zaznajamiany jest z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi (trudno-rozwiązywalnymi), z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy.

Kierunek informatyka posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Na wydziale studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoft oraz Cisco.

Specjalności na kierunku informatyka Specjalności na kierunku informatyka

Studia stacjonarne

Celem studiów jest nauka kreowania różnych rozwiązań problemów, wykorzystania określonych technik w zakresie informatyki, kładąc szczególne nacisk na kształcenie przygotowujące absolwenta do wymogów aktualnego rynku pracy w branży IT. Zgodnie z zapotrzebowaniem na określonych specjalistów w dziedzinie IT już od drugiego roku studiów proponuje się studentowi kształcenie mocno profilowane w ramach następujących specjalności:

 • Grafika aplikacji webowych i hybrydowych – studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania interfejsów graficznych do aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem UX (ang. user experience), projektowania front-endu aplikacji webowych i mobilnych, programowania back-endu aplikacji mobilnych, a także projektowania grafiki interaktywnej i czasu rzeczywistego oraz zastosowań metod modelowania geometrycznego i analizy wielorozdzielczej obrazu.
 • Inżynieria oprogramowania – student przyswaja wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich aspektów tworzenia oprogramowania. Szczególny nacisk położony jest na naukę programowania, poznawania nowoczesnych metodyk tworzenia aplikacji oraz tworzenia interfejsów użytkownika.
 • Inżynieria systemów informatycznych – kształcenie obejmuje projektowanie systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania baz danych, programowanie aplikacji typu desktop, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz przetwarzania w chmurach obliczeniowych. Treści modułów dostosowane są do bieżących trendów w tworzeniu oprogramowania, wykorzystywane metody, języki oraz narzędzia są zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.
 • Programista gier komputerowych – absolwent specjalności potrafi projektować i realizować gry komputerowe oraz aplikacje multimedialne zgodnie z najnowszymi trendami i przy użyciu zaawansowanych technik i narzędzi.
 • Projektowanie aplikacji webowych – studia w ramach tej specjalności umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi metodami budowania interaktywnych aplikacji webowych uruchamianych zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i poza tym środowiskiem. Student uzyskuje wiedzę projektanta aplikacji front-endowych (HTML, JavaScript, Bootstrap, JQuery) oraz back-endowych (MVC, PHP, JEE). Zapoznaje się z technologiami budowy aplikacji sieciowych, sposobami ich uruchamiania, testowania i konserwowania w środowisku różnych systemów operacyjnych.
 • Sieci komputerowe i urządzenia mobilne – w ramach specjalności prezentowane są metody projektowania i konfigurowania współczesnej sieci Internet. Student zdobywa wiedzę w zakresie doboru protokołów komunikacyjnych oraz konfigurowania sprzętu i oprogramowania. W praktyczny sposób weryfikuje wiedzę z wykorzystaniem sprzętu CISCO.
 • Technologie przetwarzania danych – realizowane treści kształcenia dotyczą szeroko pojmowanych metod i technologii przetwarzania danych ze szczególnym naciskiem na umiejętności projektowania, implementowania i analizowania systemów informatycznych, wspomagających przetwarzanie danych w zastosowaniach biznesowych, inżynieryjnych i naukowych.

Studia niestacjonarne

W trybie niestacjonarnym nie proponujemy specjalności. Natomiast pula przedmiotów do wyboru pozwala na rozwój Twoich indywidualnych pasji i zainteresowań. Wśród nich można wymienić:

 • aplikacje sieciowe,
 • programowanie równoległe,
 • programowanie w środowiskach zintegrowanych,
 • specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe,
 • systemy baz danych,
 • systemy sztucznej inteligencji,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i teletransmisji danych,
 • systemy ekspertowe.

 

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku informatyka I i II stopnia wynosi 85 złotych.
Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).
Opłata za studia niestacjonarne I stopnia
Opłata za studia niestacjonarne II stopnia

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować informatykę? Dlaczego warto u nas studiować informatykę?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Dzięki temu będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie informatyki, ale zbudujesz solidne podstawy np. z matematyki czy fizyki, które stanowią podwaliny nauk technicznych.

Oferujemy studia I i II stopnia na kierunku informatyka, po których będziesz mógł kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej lub rozpocząć pracę zawodową.

Atuty kierunku informatyka Atuty kierunku informatyka
 • Program kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy i stworzony we współpracy z firmami branży IT.
 • Szeroki wybór specjalności umożliwiający kształcenie pod konkretne stanowiska pracy.
 • Przewaga zajęć praktycznych w formie laboratoriów komputerowych.
 • Uczestniczysz w zajęciach, które wspierają Twój rozwój zawodowy.
 • Wykwalifikowani nauczyciele posiadający dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne.
 • Indywidualny kontakt z wykładowcami.
 • W ramach kół naukowych istnieje możliwość realizacji pasji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych. Przy Wydziale działa Koło naukowe grafików i Koło naukowe elektroników i informatyków.
 • Wzmacniasz swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, kursach uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoftu oraz Cisco.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu informatycznym.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowa atmosfera studiowania.
 • Przyjazna i pomocna kadra dydaktyczna.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku informatyka? Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku informatyka?

Jako student kierunku informatyka przede wszystkim będziesz uczył się informatyki, ale też:

 • matematyki, fizyki – bez podstaw tych dyscyplin nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie komputerów,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • możesz zostać ekspertem od sieci komputerowych uzyskując certyfikat zawodowy CISCO CCNA
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę praktyczną podczas wielu godzin zajęć laboratoryjnych w pracowniach komputerowych.

a już na drugim roku studiów sam wybierzesz specjalność, która Cię interesuje i w jej ramach będziesz rozwijał swoje pasje.

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Informatyki – zarówno podstaw teoretycznych jak i umiejętności praktycznych.
 • Aktualnych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy inżyniera.
 • Pracy w zespole.
 • Rozwijania swoich kompetencji i umiejętności.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 120 godzin praktyk w firmach branży IT. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Sosnowcu

Jako student kierunku informatyka będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39.
budynek Instytutu Informatyki

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku informatyka? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku informatyka?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów, część w Szkole Doktorskiej.
 • Pracują jako programiści w wielu firmach.
 • Są admiratorami sieci komputerowych w wieli instytucjach i firmach.
 • Zarządzają bazami danych.
 • Są projektantami systemów informatycznych.
 • Pracują w mocno rozwijającej się branży gier komputerowych.
 • Zakładają własne firmy informatyczne.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin pracując przy komputerze zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Sekretarze w  komisjach rekrutacyjnych:

 1. I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne: mgr Danuta Głowniamgr Agata Krawczyk-Kalitowska
 2. II stopień studia stacjonarne: mgr Danuta Głownia
 3. II stopień studia niestacjonarne:: mgr Natasza Augustyn-Drząszcz Natasza

Dziekanat:

 1. studia stacjonarne: Aleksandra Rogalskamgr Justyna Śpiewakowska
 2. studia niestacjonarne: mgr Natasza Augustyn-Drząszcz
 3. studia w języku angielskim: mgr Natasza Augustyn-Drząszcz

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Sosnowiec, ul. Żytnia 12 – studia stacjonarne
Sosnowiec, ul. Będzińska 39 – studia niestacjonarne

return to top