Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach czy klinikach. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną. W ramach studiów studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii.
Pod koniec drugiego roku studiów studenci studiów stacjonarnych I stopnia wybierają specjalności: informatyka w obrazowaniu medycznym, inżynieria biomateriałów, systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej.

W ramach kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne II stopnia są realizowane specjalności: modelowanie i symulacja systemów biomedycznych, obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu magister inżynier. Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się od semestru letniego.

return to top