Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dyscypliną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości.

Studia I stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

W ramach studiów I stopnia są realizowane specjalności: biomateriały, nauka o materiałach.

W ramach kształcenia na II stopniu stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria materiałowa prowadzone są specjalności: nauka o materiałach, biomateriały, materiały funkcjonalne, recykling materiałów oraz kontrola jakości materiałów i wyrobów.

Studia na II stopniu trwają:

  • 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu magistra, zaczynają się od semestru letniego; po studiach inżynierskich,
  • 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, zaczynają się od semestru zimowego; po studiach licencjackich.

Cechą wspólną specjalności jest interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania oraz przetwarzania materiałów.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.

return to top