Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Matematyka

Studia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym, bądź też gotowego do podjęcia nauczania matematyki i prowadzenia zajęć komputerowych w zakresie II etapu edukacyjnego.

W ramach kierunku realizowane są specjalności: matematyczne metody informatyki, matematyka w finansach i ekonomii, modelowanie matematyczne, teoretyczna, nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki.

Studenci studiów I stopnia na kierunku matematyka, na specjalności nauczycielskiej otrzymują na czas realizacji kształcenia laptop (wraz z oprogramowaniem typu Office). W ofercie są także  zajęcia w formie tutoringu. Każdy student ma dodatkowe warsztaty z obsługi i wykorzystania nowoczesnej tablicy multimedialnej, a po zakończeniu studiów nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: matematyki oraz informatyki w szkołach podstawowych i średnich.

Studia matematyczne II stopnia mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę w szkole doktorskiej lub też wykonywać zawód matematyka. W ramach studiów II stopnia  realizowane są specjalności: biomatematyka, matematyczne metody informatyki, matematyka przemysłowa, matematyka w finansach i ekonomii, modelowanie matematyczne, teoretyczna i nauczycielska – nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej.

Studenci tego kierunku mogą wziąć udział w programie Intermaths, w ramach którego pierwszy rok studiów spędzają w Uniwersytecie Śląskim, a drugi w University of L’Aquila we Włoszech, gdzie mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Interdisciplinary Mathematics lub Scientific Computing. Uczestnicy programu otrzymują dofinansowanie, pozwalające im na pokrycie kosztów studiowania we Włoszech. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia – uczelni macierzystej oraz partnerskiej.

Studia I i II stopnia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

return to top