Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

Jeśli zdarza Ci się wzruszyć nad bezbłędnie rozwiązanym równaniem i nie zadajesz pytania „A na co mi się to przyda?”, gdy rozmowa tyczy się liczb, matematyka jest kierunkiem dla Ciebie.

Matematykę możesz u nas studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a jeśli po I stopniu dalej będzie Ci mało, II stopień czeka, by trafić do zbioru Twoich doświadczeń. Oferujemy wiele specjalności, takich jak specjalność nauczycielska, teoretyczna lub matematyka w połączeniu z informatyką, czy finansami i ekonomią. W małych grupach zajęciowych będziesz mieć okazję do dokładnego omówienia wszystkich niezrozumiałych i intrygujących kwestii. Liczymy, że do nas dołączysz!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku Matematyka O kierunku Matematyka

Prowadzimy studia w trybie stacjonarnym na kierunku matematyka na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)

Prowadzimy także studia w trybie niestacjonarnym:

 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)

Studia matematyka: informacje
Królowa nauk jest tylko jedna i jest nią matematyka. Przez jednych uwielbiana, przez innych wręcz odwrotnie. Ty zapewne należysz do tej pierwszej grupy i zawsze mocno trzymałeś się jej tronu. Wiesz, że jej dobra znajomość się opłaca.
Jeśli uważasz, że w matematyce jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do obliczenia i odkrycia, to studia na kierunku matematyka są właśnie dla Ciebie.
Głównym celem studiów na naszym kierunku jest wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kontynuować naukę w szkole doktorskiej lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wymagających wykorzystania narzędzi matematycznych w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym.

Dla studentów specjalności nauczycielskiej w planie studiów przewidziane są zajęcia w formie tutoringu, a także warsztaty z robotyki oraz z obsługi i wykorzystania nowoczesnej tablicy multimedialnej. Po zakończeniu studiów (II stopnia) absolwent nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: matematyka i informatyka, matematyka i chemia lub matematyka i fizyka w szkołach podstawowych i średnich.

Specjalności na kierunku matematyka Specjalności na kierunku matematyka

Jeśli interesuje Cię matematyka finansowa, modelowanie matematyczne, czy matematyka teoretyczna to nasza uczelnia jest idealnym miejscem do poszerzania wiedzy z tych dziedzin.

W ramach kierunku matematyka możesz realizować następujące specjalności:
I stopień

 • matematyczne metody informatyki,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • modelowanie matematyczne,
 • teoretyczna,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i chemii,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i fizyki.

II stopień

 • matematyczne metody informatyki,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • modelowanie matematyczne,
 • teoretyczna,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki,
 • nauczycielska – nauczania matematyki i chemii.

Studenci studiów II stopnia mogą też  wziąć udział w programie Realmaths, w ramach którego pierwszy rok studiów studiują w Uniwersytecie Śląskim, a drugi w University of L’Aquila we Włoszech, gdzie mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

 • Financial mathematics,
 • Mathematical modelling.

Uczestnicy programu otrzymują dofinansowanie, pozwalające im na pokrycie kosztów studiowania we Włoszech. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia – uczelni macierzystej oraz partnerskiej.

Dlaczego warto u nas studiować matematykę? Dlaczego warto u nas studiować matematykę?

Na naszym kierunku panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich indywidualnie. Studenci nie są zostawiani sami z pytaniami – chętnie udzielane są im dodatkowe wyjaśnienia, również poza zajęciami.

Studiując u nas matematykę:

 • rozwiniesz umiejętności logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego,
 • zdobędziesz solidne podstawy matematyczne.

Nasi studenci mają możliwość studiowania na innych uczelniach – tak za granicą, jak i w Polsce w ramach programów Erasmus+ oraz MOST.

Posłuchaj naszych studentów

Atuty kierunku matematyka Atuty kierunku matematyka
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykład, konwersatoria, laboratoria) prowadzone są również zajęcia warsztatowe czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • 30 % godzin zajęć do wyboru pod kątem indywidualnych zainteresowań.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Matematyki.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku matematyka? Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku matematyka?

Jako student kierunku matematyka przede wszystkim będziesz uczył się matematyki ale też:

 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • od drugiego roku studiów będziesz miał możliwość wyboru modułów zajęć, które są związane z realizowaną specjalnością,
 • również na trzecim roku sam wybierzesz seminarium dyplomowe, na którym zrealizujesz swoją – prawdopodobnie – pierwszą pracę naukową, czyli pracę semestralną.

a po godzinach będziesz mógł:

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Matematyki – zarówno podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.
 • Narzędzi informatycznych dla matematyków
Praktyki i staże Praktyki i staże
 • Od drugiego roku studiów będziesz mógł zrealizować 150 godzin praktyk w firmach, które sobie wybierzesz sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.
 • Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Katowicach

Jako student kierunku matematyka zajęcia będziesz odbywał w salach zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Bankowej 14.

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku matematyka? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku matematyka?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Absolwenci, którzy podejmą u nas studia na drugim stopniu mają możliwość odbycia na II roku, studiów na Uniwersytecie w l’Aquila zdobywając tym samym dwa dyplomy.
 • Pracują w firmach finansowych, informatycznych, handlowych, wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne.
 • Zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

KIERUNEK MATEMATYKA
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

return to top