Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Materials science and engineering - studia stacjonarne I stopnia

język wykładowy: angielski

Z jakich materiałów zrobione są turbiny silników wysokoprężnych? Jak zaprojektować i wytworzyć odpowiedni materiał na implanty kostne? Czy da się wytworzyć materiały przyjazne środowisku i wytrzymałe zarazem? Po czym poznać, że wyprodukowany element nie nadaje się do użytkowania? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poznasz, studiując inżynierię materiałową!

Odkryj inżynierię materiałową po angielsku!!!

Ta interdyscyplinarna dziedzina badań naukowo-technicznych zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości. Wiedza ta umożliwia opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Studia II stopnia dadzą Ci podstawę do badań nad wytwarzaniem nowych materiałów oraz ulepszaniem materiałów już stosowanych. Efekty Twojej pracy przysłużą się dziedzinom takim jak implantologia, lotnictwo czy przemysł motoryzacyjny. Studiując inżynierię materiałową, masz realny wpływ na świat!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku materials science and engineering O kierunku materials science and engineering

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa, w języku angielskim:

 • I stopień – studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim Materials Science and Engineering brytyjska flaga (absolwent otrzymuje tytuł inżynier)
  7 semestrów = 3,5 roku

Trochę informacji formalnych
Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w różnych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów.

Osoby zainteresowane pracą naukową w naszym zespole mogą kontynuować naukę w ramach studiów II stopnia.

Specjalności kierunku materials science and engineering Specjalności kierunku materials science and engineering

Na studiach prowadzonych w języku angielskim oferujemy dwie specjalności:

 • materials science brytyjska flaga,
  Realizowane treści kształcenia w ramach specjalności „nauka o materiałach” umożliwiają kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów oraz ich modelowaniu przy uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Studenci w trakcie studiów nabywają umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiadają wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, są przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowania i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów mają możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.
 • biomaterials brytyjska flaga
  Specjalność „biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa. Realizowane w ramach specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami, a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.
Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku materials science and engineering I stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami. 

Dlaczego warto u nas studiować materials science and engine(...) Dlaczego warto u nas studiować materials science and engineering?
 • Inżynieria materiałowa to atrakcyjny, dający duże możliwości zawodowe kierunek studiów, głównie przez swój interdyscyplinarny charakter, łączący elementy z różnych obszarów nauki.
 • Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane i badane nowe materiały.
 • Nasi wykładowcy to osoby o dużym dorobku naukowym i z doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
 • Studia na tym kierunku to nie tylko zajęcia w salach wykładowych, lecz przede wszystkim duża liczba godzin zajęć praktycznych w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.
 • Dzięki małym grupom laboratoryjnym zapewniamy kameralne warunki prowadzenia zajęć i przyjazną atmosferę (gabinety naszych wykładowców są zawsze otwarte dla każdego studenta).
 • Nasi studenci mają możliwość poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań poprzez skorzystanie z oferty zajęć tutoringowych, kół naukowych, czy dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne
 • Ze względu na inżynierski charakter naszego kierunku studenci już po pierwszym roku studiów mają kontakt z przedsiębiorstwami o różnej specyfice działania. Nasz kontakt z firmami z różnych dziedzin gospodarki jest realizowany poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych czy też wspólnych projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a Instytutem Inżynierii Materiałowej
 • Umożliwiamy naszym studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych zarówno w ramach ogólnouczelnianych programów, jak i dzięki bezpośredniej współpracy naszych naukowców z ośrodkami w innych krajach.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Interdyscyplinarny charakter kierunku, który sprawia, że nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.
 • Nowoczesna i stale rozwijana infrastruktura badawcza.
 • Świetnie przygotowana kadra dydaktyczna.
 • Duża liczba zajęć laboratoryjnych realizowanych w małych grupach, co pozwala na swobodny dostęp do aparatury badawczej i dobre opanowanie umiejętności praktycznych.
 • Przyjazna atmosfera
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku materials sc(...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku materials science and engineering?

W ramach studiów na kierunku inżynieria materiałowa:

 • ugruntujesz wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii – dzięki temu będziesz mógł swobodnie się poruszać w świecie zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
 • opanujesz zagadnienia z zakresu nauki o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,technologii wytwarzania, przetwórstwa i doboru materiałów do różnych zastosowań,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratoriach fizycznych, chemicznych, technologicznych,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • po pierwszym roku studiów wybierzesz specjalność, która Cię interesuje,

a na trzecim roku wybierzesz tematykę pracy dyplomowej i opiekuna naukowego, pod opieką którego zrealizujesz swoją pierwszą pracę naukową – pracę inżynierską.

Czego chcemy Cię nauczyć na kierunku materials science and(...) Czego chcemy Cię nauczyć na kierunku materials science and engineering?

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci są przygotowani do:

 • udziału w projektowaniu materiałów i współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • korzystania z informacji technicznej oraz do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle i jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów,
 • obsługi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego do badania struktury i własności materiałów jak i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Na drugim i trzecim roku studiów będziesz uczestniczył w praktykach zawodowych. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach realizowanych w kraju i za granicą.

Przy wyborze firmy w której odbędziesz praktykę  pomoże Ci Twój opiekun praktyk lub nasze prężnie działające Biuro Karier.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku inżynieria materiałowa odbywają się w większości w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Centrum ma dogodną lokalizację gdyż jest położone tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej. Jest też dobrze skomunikowane z sąsiednimi miastami (przystanek autobusowy tuż przy Centrum), w związku z czym dotarcie autobusem np. z Katowic zajmuje 20 min. Niektóre zajęcia mogą też być realizowane na terenie kampusu w Katowicach lub w laboratoriach okolicznych firm.
budynek SMCEiBI

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku materials sci(...) Co po studiach i co robią absolwenci kierunku materials science and engineering?

Absolwenci kierunki inżynieria materiałowa dysponują wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, są przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających oceny jakości nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, mają możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Często znajdują pracę w gałęziach przemysłu, gdzie są wytwarzane i przetwarzane nowe materiały: w metalurgii, transporcie, energetyce, budownictwie, przemyśle samochodowym i lotniczym. Pracę można też znaleźć w laboratoriach technologicznych, biurach konstrukcyjnych, działach związanych z kontrolą jakości czy zarządzaniem produkcją.

Niektórzy z naszych absolwentów decydują się podjąć studia doktoranckie i związać swoją ścieżkę kariery z pracą naukową. Mogą wówczas znaleźć zatrudnienie na naszym Wydziale lub w innych placówkach naukowo-badawczych.

 

Dla kogo? Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zagadnienia techniczne, jesteś otwarty na nowości technologiczne w otaczającym nas świecie, nie boisz się nowych wyzwań, nasz kierunek jest dla Ciebie.

Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Fijałkowska – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75. Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów


return to top