Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Mechatronika

Studia I stopnia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i wspomagania komputerowego. Absolwent posiada umiejętności integracji zdobytej wiedzy w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizie produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Może podjąć pracę w przemyśle elektromaszynowym (wytwarzanie układów mechatronicznych), motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz w innych branżach związanych z eksploatacją i serwisowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których są one zastosowane.

W ramach kierunku są prowadzone trzy specjalności – komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn, mikromechatronika i systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach.
Program studiów II stopnia obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne m.in. z zakresu: mechaniki technicznej, układów elektronicznych, napędów maszyn, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, programowania robotów, nowoczesnych technologii w mikromechatronice, funkcjonalnych materiałów ceramicznych dla miktomechatroniki, zasad ekonomicznego projektowania, a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich.
Student ma do wyboru dwie specjalności: projektowanie mechatroniczne oraz technologia układów mikromechatronicznych

return to top