Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Mikro i nanotechnologia

Stacjonarne studia inżynierskie I stopnia na kierunku Mikro- i nanotechnologia trwają 7 semestrów, kończą się obroną pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczesnej nanotechnologii. Zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle.
Stacjonarne studia II stopnia na kierunku mikro- i nanotechnologia trwają 3 semestry. Student może wybrać jako specjalność mikrotechnologię lub nanostruktury funkcjonalne.
return to top