Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Technologia chemiczna

Studia mają za zadanie umożliwić studentom nabycie wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. W szczególności, absolwent studiów będzie posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej. Studia prowadzone są na specjalnościach: technologia organiczna i nieorganiczna, zielona chemia i czyste technologie.

Studia na kierunku Technologia chemiczna przygotowują absolwenta do pracy w laboratoriach i zakładach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Absolwenci tego kierunku posiadają doświadczenie niezbędne do pracy w instytucjach naukowych i badawczych zajmujących się otrzymywaniem nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich właściwości fizyko-chemicznych. Absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, a także planowaniem i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Ponadto posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska, kontroli jakości produktów chemicznych, jak również w jednostkach ratownictwa chemicznego.

return to top