Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

„Kształcenie dla przyszłości” – podsumowanie edycji 2020/2021

30.07.2021 - 12:05, aktualizacja 02.08.2021 - 13:11
Redakcja: jp

|Iwona Kantorysińska|

Minęło już kilka miesięcy od czasu wznowienia cyklu edukacyjnego “Kształcenie dla przyszłości”. Co zrobiliśmy? Gdzie byliśmy? Jak nas oceniają inni? Zachęcam do przeczytania naszego podsumowania.

Nadeszły upragnione wakacje. Czas zasłużonego odpoczynku, ładowania baterii, poznawania nowych ludzi i miejsc. Czas, by zamiast patrzeć w ekran komputera, zauważać piękno przyrody, poznawać nowe smaki, doświadczać nowych wrażeń.

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich okresem trudnej i wyczerpującej pracy. Wiele godzin spędzaliśmy przed ekranami komputerów, wdzięczni losowi za to, że przyszło nam żyć w dobie rozwiniętych technologii, pozwalających na organizowanie naszego życia on-line. Pandemia mocno ograniczyła nasze bezpośrednie kontakty, jednak my, na przekór wszystkim trudnościom staraliśmy się żyć w miarę normalnie. Przekazywaliśmy wiedzę naszym studentom, uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach, szkoleniach, webinariach i naradach on-line, staraliśmy się, by mimo pandemicznych ograniczeń nie ucierpiały nasze wzajemne kontakty.

W tym właśnie trudnym okresie udało się nam na nowo, po kilku latach  przerwy, zainicjować kontakty środowiska akademickiego naszego wydziału z uczniami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych, a i kilku podstawowych, naszego regionu. Dzięki projektowi „Kształcenie dla Przyszłości” gościliśmy w wielu szkołach, a nasi wykładowcy dzielili się wiedzą z młodymi ludźmi, którzy stoją dopiero na progu swojej ścieżki kształcenia. Dzieliliśmy się wiedzą z młodym pokoleniem, uczyliśmy ich, że inwestowanie we własny rozwój przynosi największy zwrot i zawsze procentuje. Chcemy wierzyć w to, że udział w wykładach skłonił uczniów do refleksji i przemyśleń, zainspirował ich do nauki, poszukiwania odpowiedzi i poszerzania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyli uczniowie uczestniczący w spotkaniach z naszymi wykładowcami, umocniła ich wewnętrzną siłę, dała im moc i pewność, że zawsze dadzą sobie w życiu radę – bo człowiek mądry i ciekawy świata uczy się całe życie, nie boi się nowych wyzwań i zadań.

Projekt „Kształcenie dla Przyszłości” to wspólny sukces naszego środowiska akademickiego, a jego rezultaty – śmiało można to powiedzieć – przekraczają pierwotne założenia projektu. Pragniemy dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszej inicjatywy edukacyjnej, a przede wszystkim Państwu Wykładowcom, którzy, nie szczędząc swojego czasu, dzielili się wiedzą i zapoznawali uczniów z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki. Dziękujemy zatem Paniomdr hab. Izabeli Jendrzejewskiej, prof. UŚ, dr Annie Brzeskiej, dr Annie Glenszczyk, dr Jolancie Soberze, dr Sylwii Golbie, dr Justynie Jurek-Sulidze, Panom: prof. dr hab. Robertowi Musiołowi, prof. dr hab. Januszowi Gluzie, prof. dr hab. Janowi Kisielowi, dr hab. Arkadiuszowi Bubakowi, prof. UŚ, dr Łukaszowi Dawidowskiemu, dr Przemysławowi Kudłacikowi, dr Grzegorzowi Machnikowi, dr inż. Piotrowi Dudzie, dr inż. Szymonowi Sikorskiemu oraz dr Radosławowi Zachariaszowi. Należy wspomnieć tutaj również o Pani dr inż. Teresie Kasprzyk-Kucewicz oraz Panu dr hab. Armandzie Cholewce, prof. UŚ, którzy wraz z wyżej już wspomnianymi: dr hab. Izabelą Jendrzejewską, prof. UŚ, prof. dr hab. Robertem Musiołem, dr inż. Piotrem Dudą i dr inż. Szymonem Sikorskim, współtworzyli wydarzenie „Światowy Dzień Zdrowia 2021” w II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, wygłaszając tam wykłady o tematyce prozdrowotnej.

Życzymy wszystkim Państwu powodzenia i jak najlepszych efektów Państwa działań w przyszłości. Mamy nadzieję, że obecność w szkołach była dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania oraz inspiracją do dalszej działalności popularyzatorskiej. Wierzymy, że po okresie wakacyjnego wypoczynku, wrócicie Państwo do pracy z nowymi pokładami energii i pomysłami na kolejne, interesujące wykłady.

W imieniu Pani Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju dr hab. Agnieszki Nowak-Brzezińskiej, prof. UŚ i moim własnym, dziękuję Państwu za wszystkie ciepłe słowa popierające naszą inicjatywę, za wszystkie uwagi i wskazówki, które niewątpliwie przyczynią się do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy na rzecz edukowania młodego pokolenia Polek i Polaków. Bo jak powiedział Nelson Mandela – „Edukacja, to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat”. Zmieniajmy zatem ten świat wspólnie, niech będzie on miejscem naszej dumy i codziennej troski

Iwona Kantorysińska
Koordynator Projektu
„Kształcenie dla Przyszłości”

Do zobaczenia – najlepiej face to face – po wakacjach!

Warto tutaj wspomnieć wszystkie te szkoły i reprezentujących ich nauczycieli, którzy bardzo przychylnie odebrali naszą inicjatywę edukacyjną, i dzięki którym mogliśmy gościć w tak wielu szkołach (oczywiście głównie on-line) naszego województwa. Oto wykaz szkół ponadpodstawowych, w których gościliśmy w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.:

 1. I LO w Żywcu
 2. Zespół Szkół nr 6 w Tychach (B. Mytkowska)
 3. Technikum nr 2 w Tychach (K. Ciupka)
 4. I LO Tychy
 5. I LO im. M. Kopernika w Będzinie (B. Morawska, E. Szałapska-Buczek, I. Kawiak)
 6. II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie (B. Morawska)
 7. II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (M. Rutkowska-Czekaj
  i B. Zawarczyński)
 8. II LO w Jaworznie (M. Krzemień)
 9. IV LO im. Gen. St. Maczka w Katowicach (K. Ziemiec, M. Ruchała)
 10. VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie (M. Walczyńska)
 11. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach (H. Drożak)
 12. I LO w Rybniku (A. Doliba, K. Hlubek, K. Rostek-Tokarska, A. Wolny-Kowalska)
 13. I LO Cieszyn (B. Zajdel)
 14. IV LO w Rudzie Śląskiej (A. Borys, P. Dutkiewicz)
 15. I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie (K. Pilot)
 16. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (J. Sokół)
 17. I LO Jaworzno (M. Plewko-Kotynia)
 18. Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (J. Kozub)
 19. CKZiU w Sosnowcu (I. Lipka)
 20. CKZiU w Katowicach (E. Duchniak)

Gościliśmy również w 4 szkołach podstawowych:

 1. SP nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (E. Walkowiak)
 2. SP nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi (P. Dutkiewicz)
 3. SP nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (A. Patucha)
 4. SP nr 45 im. J. Korczaka w Sosnowcu (K. Pluta)

JEŻELI MASZ SIĘ CZYM POCHWALIĆ, POCHWAL SIĘ! 

Bo przecież chwalenie się sukcesem nie jest pustą przechwałką.
Jest dzieleniem się czymś dobrym.

Nasza interesująca oferta edukacyjna –  zaproponowane przez nauczycieli akademickich WNST wykłady popularnonaukowe
dla dzieci i młodzieży,

to najlepsza reklama naszego wydziału w środowisku szkolnym
woj. śląskiego, skąd rekrutuje się największa liczba naszych studentów.

To dzielenie się wiedzą i inspirowanie do wysiłku intelektualnego.

To szanowanie potrzeb tych, którzy są na początku swojej drogi po wiedzęJ

 

Niech zatem zaprezentowane tutaj opinie uczniów i nauczycieli
potwierdzą potrzebę naszych wzajemnych kontaktów,
niech będą zachętą do jeszcze bardziej efektywnych działań na rzecz młodego pokolenia.

 Opinie uczniów i nauczycieli o projekcie
„Kształcenie dla Przyszłości”

 • Chciałabym Państwu pogratulować pomysłu, a także wyrazić swój zachwyt nad tematyką wykładów” – Ilona Lipka, CKZiU w Sosnowcu;
 • „Chciałbym również zasygnalizować zainteresowanie podobnymi wykładami przez uczniów szkół podstawowych. Zainteresowanie naukami ścisłymi, zawodami z obszaru nauk technicznych optymalnie jest wzbudzać już na wczesnych etapach edukacyjnych. Idealnie jest móc pokazać w szkołach podstawowych powiązanie przekazywanej wiedzy, kształtowanych umiejętności jak również potrzebę posiadania informacji jako podstawy do dalszej pracy w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Bezwzględnie, atrakcyjność nauk ścisłych i technicznych na poziomie akademickim może mieć wpływ na planowanie ścieżki edukacyjnej uczniów szkół podstawowych. Ciekawe, doświadczalne przedstawienie zagadnień, nad którymi będzie się pochylać potencjalny, przyszły student z pewnością zachęci uczniów do rozważenie wyboru kierunków studiów proponowanych przez Państwa wydział” – Piotr Dutkiewicz, IV LO w Rudzie Śląskiej i SP nr 1 w Czeladzi;
 • Dziękuję za przesłanie oferty. Uważam, że jest to świetny sposób popularyzowania wiedzy wśród młodzieży, a także okazja do przedstawienia pracy i oferty edukacyjnej Wydziału, którego jestem absolwentką” – Aneta Borys, IV LO im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej;
 • Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wydarzeniu naukowym, jakim był wykład Profesora Roberta Musiola. Wykład zaciekawił naszych uczniów oraz przedstawicieli kadry nauczycielskiej” – Ilona Lipka, CKZiU, Sosnowiec;
 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykładów Pana Profesora Roberta Musioła. Tematyka zajęć i sposób ich prowadzenia bardzo spodobał się młodzieży. Ci, którzy wzięli udział w pierwszym wykładzie zapisali się od razu na drugi. Myślę, że jeszcze będziemy prosić Pana Profesora o kolejne wykłady” – Bożena Morawska – Nagły, I LO im. Mikołaja Kopernika, Będzin;
 • Wykład prowadzony przez Roberta Musioła był bardzo dobrze  przygotowany jak i pokazany, było w nim bardzo dużo niemonotonnych  przykładów, ciekawostek na temat tego tematu”, „Wczorajszy wykład był ciekawy i zawierał śmieszne rzeczy”, „Bardzo fajny i przyjemny do słuchania wykład, z kilkoma osobami myśleliśmy, że będzie troszkę nudny a okazał się bardzo fajny. Sam profesor super przedstawił temat i nas nim zaciekawił” – opinie uczniów z katowickiego Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych;
 • Jesteśmy właśnie po wykładzie z Profesorem Bubakiem, wykład bardzo podobał się młodzieży, Profesor przedstawiał bardzo ciekawe prezentacje. Wykładu słuchało 66 osób – trzy klasy. Bardzo dziękuję za umożliwienie spotkania” – Halina Drożak, ZSPM, Katowice;
 • Dziękuję, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładzie prof. dr hab. Janusz Gluzy. Wykład odbył się 15 lutego  po lekcjach i uczestniczyło w nim ponad 40 osób z pięciu klas, w których fizyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym” – Barbara Zajdel, I LO im. A. Osuchowskiego  Cieszyn;
 • Bardzo podobał mi się wykład, dowiedziałem się ile czasu straciłem na żmudnej robocie którą mógłbym zrobić 100 razy szybciej dzięki wspominanym na wykładzie bibliotekom. Minusem był czas trwania wykładu, wykład trwał około 40 minut dłużej niż powinien, jest to pewnie wina braku doświadczenia wykładowcy, mimo to nie żałuję spędzonego tam czasu i chętnie posłuchałbym jeszcze raz” – opinie uczniów z katowickiego ZSPM po wykładzie dr inż. P. Kudłacika;
 • Witam serdecznie, koordynuję przebieg obchodów Światowego Dnia Zdrowia 8 kwietnia w II LO w Dąbrowie. Wyrażam dużą radość, że Państwo prelegenci zaszczycą udziałem i mądrym słowem” – Monika Rutkowska-Czekaj;
 • Wykłady były na najwyższym poziomie, ciekawe, merytorycznie świetne a jednocześnie przystępne dla licealistów. Młodzież, nauczyciele, dyrekcja – wszyscy zachwyceni!!! :)” – Monika Rutkowska-Czekaj;
 • Młodzież i ja jesteśmy zachwyceni wykładami Pana Profesora Musioła. Dyrekcja naszego Centrum wystosowała podziękowanie dla Pana Profesora – Ilona Lipka, CKZiU, Sosnowiec;
 • Pani Iwono, dziękuję bardzo za załatwienie terminu wykładu, młodzież jest spragniona odmiany, oni siadają już psychicznie i wykład, kontakt z naukowcem to jest coś co będą pozytywnie wspominać. Prof. Bubaka nie chcieli wypuścić, wykład trwał ponad zegarową godzinę i jeszcze był niedosyt. Dziękuję, pozdrawiam” – Krystyna Pilot, I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie;
 • Pani Iwono, przepraszam, że dopiero teraz, ale czas strasznie nam leci od powrotu do nauki stacjonarnej. Bardzo dziękujemy za przeprowadzone zajęcia. Wykładowcy świetnie dostosowali się do wieku naszych uczniów i jesteśmy (ja, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie) pod wrażeniem profesjonalizmu. Każdy z  nauczycieli obecnych na zajęciach, tuż po nich dzwonił do mnie, aby przekazać ogromne uznanie dla prowadzących. Oczywiście na naszej stronie (www.sp1pszczyna.pl) oraz w mediach lokalnych (www.pless.pl) umieszczaliśmy informację o warsztatach. W załączeniu pismo naszego dyrektora. W kolejnym roku szkolnym, o ile będzie to możliwe, chętnie skorzystamy znów z zajęć. Pozdrawiam, Edyta Walkowiak – SP nr 1, Pszczyna;

|WYBRANE OPINIE O PROJEKCIE|

Chciałabym Państwu pogratulować pomysłu, a także wyrazić swój zachwyt nad tematyką wykładów”

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wydarzeniu naukowym, jakim był wykład Profesora Roberta Musioła. Wykład zaciekawił naszych uczniów oraz przedstawicieli kadry nauczycielskiej”

Ilona Lipka, CKZiU, Sosnowiec

Chciałbym również zasygnalizować zainteresowanie podobnymi wykładami przez uczniów szkół podstawowych. Zainteresowanie naukami ścisłymi, zawodami z obszaru nauk technicznych optymalnie jest wzbudzać już na wczesnych etapach edukacyjnych. Idealnie jest móc pokazać w szkołach podstawowych powiązanie przekazywanej wiedzy, kształtowanych umiejętności jak również potrzebę posiadania informacji jako podstawy do dalszej pracy w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Bezwzględnie, atrakcyjność nauk ścisłych i technicznych na poziomie akademickim może mieć wpływ na planowanie ścieżki edukacyjnej uczniów szkół podstawowych. Ciekawe, doświadczalne przedstawienie zagadnień, nad którymi będzie się pochylać potencjalny, przyszły student z pewnością zachęci uczniów do rozważenie wyboru kierunków studiów proponowanych przez Państwa wydział”

Piotr Dutkiewicz, IV LO w Rudzie Śląskiej i SP nr 1 w Czeladzi

Dziękuję za przesłanie oferty. Uważam, że jest to świetny sposób popularyzowania wiedzy wśród młodzieży, a także okazja do przedstawienia pracy i oferty edukacyjnej Wydziału, którego jestem absolwentką”

Aneta Borys, IV LO im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykładów Pana Profesora Roberta Musioła. Tematyka zajęć i sposób ich prowadzenia bardzo spodobał się młodzieży. Ci, którzy wzięli udział w pierwszym wykładzie zapisali się od razu na drugi. Myślę, że jeszcze będziemy prosić Pana Profesora o kolejne wykłady”

Bożena Morawska–Nagły, I LO im. Mikołaja Kopernika, Będzin

Jesteśmy właśnie po wykładzie z Profesorem Bubakiem, wykład bardzo podobał się młodzieży, Profesor przedstawiał bardzo ciekawe prezentacje. Wykładu słuchało 66 osób – trzy klasy. Bardzo dziękuję za umożliwienie spotkania”

Halina Drożak, ZSPM, Katowice

Wykład prowadzony przez Roberta Musioła był bardzo dobrze  przygotowany jak i pokazany, było w nim bardzo dużo niemonotonnych  przykładów, ciekawostek na temat tego tematu”, „Wczorajszy wykład był ciekawy i zawierał śmieszne rzeczy”, „Bardzo fajny i przyjemny do słuchania wykład, z kilkoma osobami myśleliśmy, że będzie troszkę nudny a okazał się bardzo fajny. Sam profesor super przedstawił temat i nas nim zaciekawił”

opinie uczniów z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, Katowice

Pani Iwono, dziękuję bardzo za załatwienie terminu wykładu, młodzież jest spragniona odmiany, oni siadają już psychicznie i wykład, kontakt z naukowcem to jest coś co będą pozytywnie wspominać. Prof. Bubaka nie chcieli wypuścić, wykład trwał ponad zegarową godzinę i jeszcze był niedosyt. Dziękuję, pozdrawiam”

Krystyna Pilot, I LO im. J. Słowackiego, Chorzów

return to top