Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Szkolenie dla studentów | Modelowanie 3D w środowisku CAD

08.03.2023 - 16:06, aktualizacja 09.03.2023 - 16:08
Redakcja: jp

W dniach od 08.03.2023 r. do 14.03.2023 r. rusza nabór na szkolenie z modelowania 3D w środowisku CAD i umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej, dla studentów studiów inżynierski (ostatnich 4 semestrów studiów). Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach POWR.03.05.00-00-Z117/17-00, Zadanie 4: Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji oraz zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje studentów UŚ [MODUŁ 2].

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności z modelowania 3D w systemach CAD z wykorzystaniem środowiska SolidWorks oraz nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszynowej. Szkolenie przygotowuje pod egzamin CSWA.

Zakres

Zaawansowane modelowanie 3D – elementy szkicu – linie, prostokąty, okręgi, łuki, elipsy, linie środkowe, narzędzia szkicu, odsunięcie, rzutowanie, przycinanie elementów, relacje szkicu, operacje dodania i wycięcia wyciągnięcia, obroty, wyciągnięcia po ścieżce, wyciągnięcia po profilach, zaokrąglenia i sfazowania, szyk liniowy, kołowy oraz wypełnienie obszaru, wymiarowanie, statusy początku i końca operacji, właściwości masy, materiały; dokumentacja płaska – tworzenie podstawowych widoków: przekroju, szczegółu, wyrwania, przerwania, względnego, podstawowe techniki wymiarowania, adnotacje, tworzenie dokumentacji złożenia, edycja formatu arkusza, przygotowywanie szablonów dokumentacji rysunkowych; modelowanie złożeń – wstawianie komponentów, zaawansowane wiązania, modelowanie złożenia od góry do dołu, operacje złożenia, użycie konfiguracji w środowisku złożenia, edytowanie złożenia.

Informacje o szkoleniu

Prowadzący: dr inż. Piotr Duda, dr Szymon Sikorski
Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Termin szkolenia: 15-31.03.2023 r. w godzinach od 16:00 do 20:00
Rejestracja: szymon.sikorski@us.edu.pl do dnia 14.03.2023 r.
Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy

return to top