Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Biofizyka - studia I stopnia

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku biofizyka trwają 6 semestrów (3 lata), kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata biofizyki. Pod koniec drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: optyka okularowa z elementami optometrii lub biofizyka molekularna.
Biofizyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, co wymaga zdobycia wiedzy nie tylko z biologii, fizyki i chemii, ale również z matematyki wyższej i statystyki. Podstawy wiedzy i niezbędne umiejętności z tych dziedzin zapewnia blok przedmiotów podstawowych realizowany w ciągu trzech semestrów, w formie w wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych. W następnych semestrach studenci uczestniczą w zajęciach m.in. z zakresu biofizyki molekularnej, termodynamiki procesów biologicznych, krystalochemii, modelowania procesów na poziomie molekularnym, metod mikroskopowych stosowanych w badaniach biologicznych, a także mikrobiologii, immunologii i genetyki molekularnej. Szczególny nacisk jest położony na chemię białek, procesy biochemiczne oraz biofizyczne mechanizmy funkcjonowania organizmów. Ugruntowaną wiedzę wzbogacają o zagadnienia specjalistyczne wykładane w ramach wybranej specjalizacji; optyka okularowa z elementami optometrii lub biofizyka molekularna.
Specjaliści z zakresu biofizyki mogą podjąć pracę w placówkach farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną zdrowia oraz z ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, okulistyką czy optometrią.

Studia są prowadzone w nowoczesnym obiekcie badawczo-dydaktycznym, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, znakomicie skomunikowanym z centrum Chorzowa i Katowic.

img
O kierunku O kierunku

Na kierunku biofizyka prowadzimy studia stacjonarne na dwóch stopniach kształcenia:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)
Specjalności Specjalności

Na studiach I stopnia proponujemy dwie specjalności:

 • optyka okularowa z elementami optometrii,
 • biofizyka molekularna.

Wyboru specjalności dokonuje się pod koniec drugiego semestru.
Biofizyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego umożliwiamy studentom zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki, ale również matematyki. Wiedza ogólna wzbogacona jest o specjalistyczne zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. z zakresu biofizyki, termodynamiki procesów biologicznych, modelowania procesów na poziomie molekularnym, metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach biologicznych, a także mikrobiologii, immunologii i genetyki molekularnej, a po wyborze specjalności, o optykę okularową z elementami optometrii lub biofizykę molekularną. Duża ilość zajęć laboratoryjnych umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy chemika analityka, syntetyka czy też w branżach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego. Specjaliści z zakresu biofizyki mogą podjąć pracę w firmach farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną zdrowia oraz z ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, okulistyką czy optometrią.
Po ukończeniu studiów I stopnia, jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie kształcenia na II stopniu kierunku biofizyka, możesz wybrać jedną z trzech proponowanych specjalności:biofizyka molekularna, biofizyka leków lub optometria.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobyte przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Dzięki współpracy naukowców i dydaktyków z wielu dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych znacznie poszerzyła się naszą ofertę studiów i wzbogaciły możliwości kształcenia na kierunku biofizyka.

Oferujemy studia I stopnia na kierunku biofizyka, po których będziesz mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub rozpocząć pracę zawodową.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Nowoczesny program kształcenia stworzony we współpracy z innymi uczelniami w kraju i z zagranicy oraz przy współudziale przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej i biotechnologii.
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów z naciskiem położonym na zdobywanie wiedzy praktycznej – prowadzone metodą „learning-by-doing”.
 • Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie dydaktyczne.
 • Studenci mają pełny dostęp do laboratoriów i pod opieką pracowników mogą realizować swoje pomysły badawcze.
 • Kształcenie jest ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Fizyki.
 • Zainteresowani studenci mogą brać udział w realizacji projektów badawczych powadzonych na Wydziale.
 • Działalność w kole naukowym sprzyja rozwojowi pasji badawczych i stwarza możliwości udziału w konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie powiązane jest z praktykami zawodowymi w firmach i instytucjach o profilu zawodowym.
 • W ubiegłych latach nasi studenci odbywali studia i praktyki w partnerskich uczelniach we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Wybierając kierunek biofizyka będziesz zdobywać wiedzę o organizmach żywych, biomolekułach i farmaceutykach. Poznasz ich budowę i molekularne podstawy życia.  Przy tym:

 • poznasz i wzbogacisz wiedzę z biologii, biochemii, fizyki i matematyki – bez podstaw nie będziesz dobrym specjalistą,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • możesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim,
 • poznasz podstawy metod statystycznej analizy danych i programowania w języku Python,
 • możesz wybrać zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w laboratoriach biofizycznych,
 • sam wybierzesz interesującą Cię specjalizację, która umożliwi Ci rozwijanie zainteresowań,
 • nabędziesz podstawowych umiejętności w pracy naukowej – wykonasz badania, dokonasz ich analizy, wyciągniesz wnioski i przedstawisz to w swojej pracę licencjackiej.

a poza tym możesz:

 • rozwijać swoje pasje naukowe w kole naukowym,
 • brać udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale,

spędzać miło czas ze znajomymi w centrum Katowic lub w zaciszu akademików w Katowicach-Ligocie.

Praktyki i staże Praktyki i staże
 • Po drugim roku studiów odbędziesz 120 godzin praktyk w firmach związanych z profilem studiów. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.
 • Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

 Wszystkie zajęcia dydaktyczne, poza lektoratami, odbywają się w salach wykładowych i laboratoriach nowoczesnego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI) zlokalizowanego w Chorzowie. Jest to jednen z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Obiekt jest znakomicie skomunikowany z centrum Chorzowa i Katowic (leży tuż przy DTŚ – Drogowej Trasie Średnicowej).

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Pracują w laboratoriach biologicznych, farmaceutycznych i związanych z ochroną środowiska.
 • Zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Rozwój współczesnego świata zależy nie tylko od techniki, ale również od naszej wiedzy o żywych organizmach. Zrozumienie zasad ich funkcjonowania na poziomie molekularnym jest drogą do nowych technologii chroniących i ratujących życie. Weź w tym udział, jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe i pasjonuje Cię odkrywanie praw przyrody.  Kształcąc się i pracując z nami wzbogacisz swoją wiedzę, znajdziesz ciekawy zawód, a może pasję do pracy naukowej.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

agnieszka.szurko@us.edu.pl – sekretarz komisji rekrutacyjnej

rekrutacja@us.edu.pl – rekrutacja

anna.milejska@us.edu.pl – dziekanat

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

return to top