Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Informatyka - studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku informatyka uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne wraz z niezbędną podbudową matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych. Wśród nich należy wymienić: architekturę, zasady działania systemów komputerowych i sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Student poznaje metody projektowania systemów, w tym baz danych, uczy się stosować te metody, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania w informatyce to nie tylko wyzwania klasyczne, lecz także kreatywność w tej dziedzinie, czyli umiejętność rozwiązywania problemów nietrywialnych, np. stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Te zagadnienia również pojawiają się w programie studiów na kierunku informatyka.

Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na kierunku informatyka to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Podczas studiów studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoftu oraz Cisco.

Absolwenci kierunku informatyka będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:

 • analitycy systemów informatycznych,
 • projektanci i programiści aplikacji,
 • projektanci aplikacji webowych,
 • programiści gier komputerowych,
 • analitycy danych,
 • specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
 • specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
 • specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku informatyka na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  • 3 semestry = 1,5 roku
  • 3 semestry = 1,5 roku w języku angielskim

Prowadzimy również studia niestacjonarne (zjazdy weekendowe) na kierunku informatyka na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry = 1,5 roku
Specjalności Specjalności

Studia stacjonarne

Celem studiów jest nauka kreowania różnych rozwiązań problemów, wykorzystania określonych technik w zakresie informatyki, kładąc szczególne nacisk na kształcenie przygotowujące absolwenta do wymogów aktualnego rynku pracy w branży IT. Zgodnie z zapotrzebowaniem na określonych specjalistów w dziedzinie IT już od drugiego roku studiów proponuje się studentowi kształcenie mocno profilowane w ramach następujących specjalności:

 • Technologie przetwarzania danych – realizowane treści kształcenia dotyczą szeroko pojmowanych metod i technologii przetwarzania danych ze szczególnym naciskiem na umiejętności projektowania, implementowania i analizowania systemów informatycznych, wspomagających przetwarzanie danych w zastosowaniach biznesowych, inżynieryjnych i naukowych.
 • Inżynieria systemów informatycznych – kształcenie obejmuje projektowanie systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania baz danych, programowanie aplikacji typu desktop, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz przetwarzania w chmurach obliczeniowych. Treści modułów dostosowane są do bieżących trendów w tworzeniu oprogramowania, wykorzystywane metody, języki oraz narzędzia są zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.
 • Inżynieria oprogramowania – student przyswaja wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich aspektów tworzenia oprogramowania. Szczególny nacisk położony jest na naukę programowania, poznawania nowoczesnych metodyk tworzenia aplikacji oraz tworzenia interfejsów użytkownika.
 • Sieci komputerowe i urządzenia mobilne – w ramach specjalności prezentowane są metody projektowania i konfigurowania współczesnej sieci Internet. Student zdobywa wiedzę w zakresie doboru protokołów komunikacyjnych oraz konfigurowania sprzętu i oprogramowania. W praktyczny sposób weryfikuje wiedzę z wykorzystaniem sprzętu CISCO.
 • Grafika aplikacji webowych i hybrydowych – studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania interfejsów graficznych do aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem UX (ang. user experience), projektowania front-endu aplikacji webowych i mobilnych, programowania back-endu aplikacji mobilnych, a także projektowania grafiki interaktywnej i czasu rzeczywistego oraz zastosowań metod modelowania geometrycznego i analizy wielorozdzielczej obrazu.
 • Projektowanie aplikacji webowych – studia w ramach tej specjalności umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi metodami budowania interaktywnych aplikacji webowych uruchamianych zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i poza tym środowiskiem. Student uzyskuje wiedzę projektanta aplikacji front-endowych (HTML, JavaScript, Bootstrap, JQuery) oraz back-endowych (MVC, PHP, JEE). Zapoznaje się z technologiami budowy aplikacji sieciowych, sposobami ich uruchamiania, testowania i konserwowania w środowisku różnych systemów operacyjnych.
 • Programista gier komputerowych – absolwent specjalności potrafi projektować i realizować gry komputerowe oraz aplikacje multimedialne zgodnie z najnowszymi trendami i przy użyciu zaawansowanych technik i narzędzi.

Studia niestacjonarne

W trybie niestacjonarnym nie proponujemy specjalności. Natomiast pula przedmiotów do wyboru pozwala na rozwój Twoich indywidualnych pasji i zainteresowań. Wśród nich można wymienić:

 • aplikacje sieciowe,
 • programowanie równoległe,
 • programowanie w środowiskach zintegrowanych,
 • specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe,
 • systemy baz danych,
 • systemy sztucznej inteligencji,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i teletransmisji danych,
 • systemy ekspertowe.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Dzięki temu będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie informatyki, ale zbudujesz solidne podstawy np. z matematyki czy fizyki, które stanowią podwaliny nauk technicznych.

Oferujemy studia I stopnia na kierunku informatyka, po których będziesz mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub rozpocząć pracę zawodową.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Program kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy i stworzony we współpracy z firmami branży IT.
 • Szeroki wybór specjalności umożliwiający kształcenie pod konkretne stanowiska pracy.
 • Przewaga zajęć praktycznych w formie laboratoriów komputerowych.
 • Uczestniczysz w zajęciach, które wspierają Twój rozwój zawodowy.
 • Wykwalifikowani nauczyciele posiadający dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne.
 • Indywidualny kontakt z wykładowcami.
 • Możliwość rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności w kołach naukowych.
 • Wzmacniasz swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, kursach uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoftu oraz Cisco.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu informatycznym.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowa atmosfera studiowania.
 • Przyjazna i pomocna kadra dydaktyczna.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku informatyka przede wszystkim będziesz uczył się informatyki, ale też:

 • matematyki, fizyki – bez podstaw tych dyscyplin nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie komputerów,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • możesz zostać ekspertem od sieci komputerowych uzyskując certyfikat zawodowy CISCO CCNA
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę praktyczną podczas wielu godzin zajęć laboratoryjnych w pracowniach komputerowych.

a już na drugim roku studiów sam wybierzesz specjalność, która Cię interesuje i w jej ramach będziesz rozwijał swoje pasje.

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Informatyki – zarówno podstaw teoretycznych jak i umiejętności praktycznych.
 • Aktualnych narzędzi informatycznych niezbędnych w pracy inżyniera.
 • Pracy w zespole.
 • Rozwijania swoich kompetencji i umiejętności.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 120 godzin praktyk w firmach branży IT. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Jako student kierunku informatyka I stopnia będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39.
budynek Instytutu Informatyki

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Pracują jako programiści w wielu firmach.
 • Są admiratorami sieci komputerowych w wieli instytucjach i firmach.
 • Zarządzają bazami danych.
 • Są projektantami systemów informatycznych.
 • Pracują w mocno rozwijającej się branży gier komputerowych.
 • Zakładają własne firmy informatyczne.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin pracując przy komputerze zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Danuta Głownia / mgr Anna Kozieł– sekretarz komisji rekrutacyjnej

mgr Natasza Augustyn-Drząszcz – dziekanat (studia niestacjonarne)

Aleksandra Rogalska / mgr Justyna Śpiewakowska – dziekanat (studia stacjonarne)

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia stacjonarne
 2. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia niestacjonarne
 3. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na studia stacjonarne
 4. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na studia niestacjonarne
 5. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu
  ul. Żytnia 12, P2 – studia stacjonarne
  ul. Będzińska 39, P21 – studia niestacjonarne.

Zapraszamy!

return to top