Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Inżynieria materiałowa - studia I stopnia

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych, fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej pozwalają zarówno na opracowywanie nowych materiałów, jak i na ulepszanie właściwości materiałów już stosowanych.

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa posiada umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

img
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie – absolwent otrzymuje tytuł inżyniera
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie – absolwent otrzymuje tytuł magistra
  3 semestry = 1,5 roku

Osoby zainteresowane pracą naukową w naszym zespole mogą kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia w Szkole Doktorskiej.

Specjalności Specjalności

Po ukończeniu pierwszego roku studiów, student może wybrać jedną z dwóch specjalności: inżynieria materiałowa lub biomateriały.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
 • Inżynieria materiałowa to atrakcyjny, dający duże możliwości zawodowe kierunek studiów, głównie przez swój interdyscyplinarny charakter, łączący elementy z różnych obszarów nauki.
 • Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane i badane nowe materiały.
 • Nasi wykładowcy to osoby o dużym dorobku naukowym i z doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
 • Studia na tym kierunku to nie tylko zajęcia w salach wykładowych, lecz przede wszystkim duża liczba godzin zajęć praktycznych w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.
 • Dzięki małym grupom laboratoryjnym zapewniamy kameralne warunki prowadzenia zajęć i przyjazną atmosferę (gabinety naszych wykładowców są zawsze otwarte dla każdego studenta).
 • Nasi studenci mają możliwość poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań poprzez skorzystanie z oferty zajęć tutoringowych, kół naukowych, czy dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne
 • Ze względu na inżynierski charakter naszego kierunku studenci już po pierwszym roku studiów mają kontakt z przedsiębiorstwami o różnej specyfice działania. Nasz kontakt z firmami z różnych dziedzin gospodarki jest realizowany poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych czy też wspólnych projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a Instytutem Inżynierii Materiałowej
 • Umożliwiamy naszym studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych zarówno w ramach ogólnouczelnianych programów, jak i dzięki bezpośredniej współpracy naszych naukowców z ośrodkami w innych krajach.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Interdyscyplinarny charakter kierunku, który sprawia, że nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.
 • Nowoczesna i stale rozwijana infrastruktura badawcza.
 • Świetnie przygotowana kadra dydaktyczna.
 • Duża liczba zajęć laboratoryjnych realizowanych w małych grupach, co pozwala na swobodny dostęp do aparatury badawczej i dobre opanowanie umiejętności praktycznych.
 • Przyjazna atmosfera
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

W ramach studiów na kierunku inżynieria materiałowa:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii – bez opanowania podstaw tych dyscyplin nie będziesz mógł swobodnie się poruszać w świecie zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
 • opanujesz zagadnienia z zakresu nauki o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,technologii wytwarzania, przetwórstwa i doboru materiałów do różnych zastosowań,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratoriach fizycznych, chemicznych, technologicznych,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • po pierwszym roku studiów wybierzesz specjalność, która Cię interesuje,

a na trzecim roku wybierzesz tematykę pracy dyplomowej i opiekuna naukowego, pod opieką którego zrealizujesz swoją pierwszą pracę naukową – pracę inżynierską.

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci są przygotowani do:

 • udziału w projektowaniu materiałów i współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • korzystania z informacji technicznej oraz do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle i jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów,
 • obsługi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego do badania struktury i własności materiałów jak i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Na drugim i trzecim roku studiów będziesz uczestniczył w praktykach zawodowych. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach realizowanych w kraju i za granicą.

Przy wyborze firmy w której odbędziesz praktykę  pomoże Ci Twój opiekun praktyk lub nasze prężnie działające Biuro Karier.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

budynek SMCEiBI

Zajęcia na kierunku inżynieria materiałowa odbywają się w większości w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Centrum ma dogodną lokalizację gdyż jest położone tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej. Jest też dobrze skomunikowane z sąsiednimi miastami (przystanek autobusowy tuż przy Centrum), w związku z czym dotarcie autobusem np. z Katowic zajmuje 20 min. Niektóre zajęcia mogą też być realizowane na terenie kampusu w Katowicach lub w laboratoriach okolicznych firm.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci naszego kierunku znajdują pracę w wielu gałęziach przemysłu, gdzie są wytwarzane i przetwarzane nowe materiały: w metalurgii, transporcie, energetyce, budownictwie, przemyśle samochodowym i lotniczym.  Pracę można znaleźć w laboratoriach technologicznych, biurach konstrukcyjnych, działach związanych z kontrolą jakości czy zarządzaniem produkcją. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się podjąć studia doktoranckie i związać swoją ścieżkę kariery z pracą naukową. Mogą wówczas znaleźć zatrudnienie na naszym Wydziale lub w innych placówkach naukowo-badawczych.

Dla kogo? Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zagadnienia techniczne, jesteś otwarty na nowości technologiczne w otaczającym nas świecie, nie boisz się nowych wyzwań, nasz kierunek jest dla Ciebie.

Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Dorota Skowrońska – sekretarz komisji rekrutacyjnej

mgr Anna Milejska – dziekanat (studia stacjonarne)

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/12.

Zapraszamy!

return to top