Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Królowa nauk jest tylko jedna i jest nią matematyka. Przez jednych uwielbiana, przez innych wręcz odwrotnie. Ty zapewne należysz do tej pierwszej grupy i zawsze mocno trzymałeś się jej tronu. Wiesz, że jej dobra znajomość się opłaca.

Jeśli uważasz, że w matematyce jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do obliczenia i odkrycia, to studia na kierunku matematyka są właśnie dla Ciebie.

Głównym celem studiów na naszym kierunku jest wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wymagających wykorzystania narzędzi matematycznych w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym.

Dla studentów specjalności nauczycielskiej w planie studiów przewidziane są zajęcia w formie tutoringu, a także warsztaty z robotyki oraz z obsługi i wykorzystania nowoczesnej tablicy multimedialnej. Po zakończeniu studiów (II stopnia) absolwent nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: matematyki oraz informatyki lub matematyki i chemii w szkołach podstawowych i średnich.

img
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku matematyka na dwóch stopniach:

I stopień – studia licencjackie

6 semestrów = 3 lata

II stopień – studia magisterskie

4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)

Specjalności Specjalności

W ramach kierunku realizowane są specjalności:

 • matematyczne metody informatyki,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • modelowanie matematyczne,
 • teoretyczna,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i chemii.
Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Na naszym kierunku panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich indywidualnie. Studenci nie są zostawiani sami z pytaniami – chętnie udzielane są im dodatkowe wyjaśnienia, również poza zajęciami.

Studiując u nas matematykę:

 • rozwiniesz umiejętności logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego,
 • zdobędziesz solidne podstawy matematyczne.

Nasi studenci mają możliwość studiowania na innych uczelniach – tak za granicą, jak i w Polsce w ramach programów Erasmus+ oraz MOST.

Posłuchaj naszych studentów

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykład, konwersatoria, laboratoria) prowadzone są również zajęcia warsztatowe czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • 30 % godzin zajęć do wyboru pod kątem indywidualnych zainteresowań.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Matematyki.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku Matematyka przede wszystkim będziesz uczył się matematyki ale też:

 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • od drugiego roku studiów będziesz miał możliwość wyboru modułów zajęć, które są związane z realizowaną specjalnością,
 • również na trzecim roku sam wybierzesz seminarium dyplomowe, na którym zrealizujesz swoją – prawdopodobnie – pierwszą pracę naukową, czyli pracę licencjacką.

a po godzinach będziesz mógł:

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Matematyki – zarówno podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.
 • Narzędzi informatycznych dla matematyków
Praktyki i staże Praktyki i staże
 • Od drugiego roku studiów będziesz mógł zrealizować 150 godzin praktyk w firmach, które sobie wybierzesz sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.
 • Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Jako student kierunku Matematyka I stopnia zajęcia będziesz odbywał w salach zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Bankowej 14.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?
 • Zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Absolwenci, którzy podejmą u nas studia na drugim stopniu mają możliwość odbycia na II roku, studiów na Uniwersytecie w l’Aquila zdobywając tym samym dwa dyplomy.
 • Pracują w firmach finansowych, informatycznych, handlowych, wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne.
 • Zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
Jak zacząć? Jak zacząć?

Przejdź do systemu rejestracji i opisu kierunku

 1. studia w systemie stacjonarnym
 2. studia w systemie niestacjonarnym
return to top