Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Zespół ds. promocji

Prodziekan ds. promocji i rozwoju

dr hab. prof. UŚ

Agnieszka Nowak-Brzezińska

img

Koordynatorzy obszarów

dr Katarzyna Balin
Promocja badań naukowych i współpracy naukowej i gospodarczej

dr Magdalena Szklarska
Umiędzynarodowienie

Agata Kołodziejczyk
Promocja kierunków studiów i osiągnięć dydaktycznych, media społecznościowe

Iwona Kantorysińska
Popularyzacja nauki, kształcenie dla przyszłości

Magda Korbela
Organizacja wydarzeń akademickich, media społecznościowe

Justyna Przybylska
Strony www

Księga systemu identyfikacji wizualnej Księga systemu identyfikacji wizualnej
Logo i papier firmowy Wydziału i Instytutów Logo i papier firmowy Wydziału i Instytutów

Logo Uniwersytetu Śląskiego jest znakiem chronionym, powinno być wykorzystywane przez pracowników uczelni w związku z działalnością uniwersytecką i dotyczącą Uniwersytetu Śląskiego. Jego użycie należy konsultować z Działem Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

Pliki do pobrania

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Chemii

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Instytut Informatyki

Instytut Inżynierii Biomedycznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

Instytut Matematyki

Tła do prezentacji Tła do prezentacji

Do pobrania:

» prezentacja PowerPoint (PL)

pakiet .zip (20 MB) zawiera szablony i grafiki

» prezentacja PowerPoint – format 16:9 (EN)

pakiet .zip (7.57 MB) zawiera szablony i grafiki

» prezentacja PowerPoint – format 4:3 (EN)

pakiet .zip (7.92 MB) zawiera szablony i grafiki

Tła do spotkań online Tła do spotkań online

Do pobrania:

» tła do wykorzystania w spotkaniach online – wersja polskojęzyczna [PL]

pakiet .zip (12 MB) zawiera pliki graficzne i zdjęcia

» tła do wykorzystania w spotkaniach online – wersja anglojęzyczna [EN]

pakiet .zip (31 MB) zawiera pliki graficzne i zdjęcia

» tła do wykorzystania w spotkaniach online – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – wersja polsko- i anglojęzyczna [PL, EN]

pakiet .zip (2,17 MB) zawiera pliki graficzne i zdjęcia

Media społecznościowe Media społecznościowe

Facebook – oficjalne strony

 1. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych: https://www.facebook.com/wnsit
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: https://www.facebook.com/DziekanatWNST
 3. Instytut Chemii: https://www.facebook.com/ChemiaUS/
 4. Instytut Fizyki: https://www.facebook.com/InstytutFizyki/
 5. Instytut Inżynierii Materiałowej: https://www.facebook.com/instytut.inzynierii.materialowej.WNSiT.US/
 6. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego: https://www.facebook.com/WRSS.WNSiT
 7. Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego: https://www.facebook.com/knm.katowice/
 8. Studenckie Koło Nauczycieli Matematyki i Informatyki UŚ: https://www.facebook.com/StudNauMatInf

 

return to top