Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chemia

Uwaga!

  • W trakcie wszystkich zajęć chemicznych wszystkich uczestników obowiązuje szatnia.
  • Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.
  • Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.

13 marca (piątek)

8:45 - 9:20 „Rola Metali w Życiu Człowieka” – Powitanie

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ

Miejsce: sala 73, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Opis:
W ramach wykładu „Rola Metali w Życiu Człowieka” pragnę zaprezentować wpływ metali na metabolizm człowieka, zarówno pozytywny jak i negatywny. Przedstawię ich znaczenie w walce z chorobami. Przedstawię również wpływ zanieczyszczenia środowiska na skład pierwiastkowy organizmu człowieka, w tym celu zestawie dane o człowieku prehistorycznym ze współcześnie żyjącym. Metale to również protezy czy ozdoby, ale nie tylko, ale o tym powiem na wykładzie.

Limit miejsc: 150

Na wykład obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

9:30 - 10:15 „Rączka gotuje”

Prowadzący: Remigiusz Rączka

Miejsce: sala 73, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Opis:
W ramach wykładu kulinarnego pod tytułem “Rączka gotuje” znany i lubiany śląski kucharz Remigiusz Rączka zaprezentuje przepisy na ciekawe potrawy, nie tylko kuchni śląskiej.

Limit miejsc: 150

Na wykład obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

11:30 - 12:15 „Tajemniczy świat kryształów”

Prowadzący: dr hab. Izabela Jendrzejewska, prof. UŚ

Miejsce: sala 73, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Opis:
Zgodnie z tytułem, słuchacze zostaną wprowadzeni w świat kryształów. Dowiedzą się co rozumiemy pod pojęciem „kryształ” i z jakimi  kryształami spotykamy się na co dzień. Omówimy budowę soli kuchennej, cukru, węgla i drewna. Wyjaśnimy dlaczego każdy płatek śniegu jest inny i co jest w środku lodu.
W ramach wykładu pokażemy, jak powstają promienie X i dlaczego są takie ważne w wielu dziedzinach nauki. Na zakończenie wykładu zostanie zaprezentowana sylwetka jednego z najsłynniejszych chemików polskich, Jana Czochralskiego, który zasłynął z metody otrzymywania kryształów krzemu.

Limit miejsc: 150

Na wykład obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

13:30 - 14:00 „Terapia fotodynamiczna, czyli jak leczyć kolorami?”

Prowadzący: mgr Daniel Swoboda

Miejsce: sala 73, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Opis:
Terapia fotodynamiczna jest metodą leczenia opartą na zjawisku fotouczulania. Połączenie działania trzech czynników: światła, barwnika i tlenu, umożliwia niszczenie zarówno komórek nowotworowych, jak i wszelkiego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych. Terapia fotodynamiczna stanowi ciekawą alternatywę dla konwencjonalnych metod leczenia np. antybiotykoterapii, w szczególności w dobie wzrastającej lekooporności mikroorganizmów. O tym powiem na wykładzie.

Limit miejsc: 150

Na wykład obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

14:10 - 14:40 „Sekretna Chemia Płazów” - Podziękowanie

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ

Miejsce: sala 73, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Opis:
W ramach wykładu „Sekretna Chemia Płazów” chciałbym zainteresować Państwa do odkrywania otaczającego nas świata. Byśmy podziwiając naturę, zdawali sobie sprawę, że wszystko co nas otacza to chemia, którą z kolei opisuje matematyka i fizyka. Zaprezentuję tą grupę kręgowców, jako przykład ogromnego bogactwa chemicznego, które już się podpatruje i wykorzystuje do rozwiązywania wielu bardzo istotnych problemów ludzkości. Przedstawię ich znaczenie w walce z chorobami, w tym z bakteriami. Przedstawię płazy jako doskonały instrument analityczny do badania zanieczyszczeń środowiska. Przedstawię płazy jako zwierzęta posiadające możliwość regeneracji fragmentów ciała, w tym kończyn. Produkowane przez nie związki mogą mieć wiele ciekawych aplikacji medycznych. Postaram się wytłumaczyć czy całując płaza można ujrzeć królewicza, ale o tym powiem na wykładzie.

Limit miejsc: 150

Na wykład obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Otwarte laboratoria chemiczne

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 13 i pracownie 31, 32a

Zwiedzanie pracowni w grupach 10 -15 osobowych odbywać się będzie w godzinach:

Grupa 1 –  9.00 – 9. 30
Grupa 2 – 9.45 – 10.15
Grupa 3 – 10.30 -11.00
Grupa 4 – 11.15 -11.45
Grupa 5 – 12.00 – 12.30
Grupa 6 – 12.45 – 13.15
Grupa 7 – 13.30 -13.45
Grupa 8 – 14.00 – 14.30

Opis:

Pokazy „Spektrometria emisyjna w analizie związków nieorganicznych”
Technika optycznej spektrometrii emisyjnej wykorzystuje zjawisko emisji promieniowania charakterystycznego przez wzbudzone atomy pierwiastków. Pozwala to na identyfikację atomu pierwiastka (analiza jakościowa). Natomiast intensywność promieniowania emitowanego przez atom może być wykorzystana do ilościowego oznaczenia zawartości wybranych pierwiastków w analizowanej próbce.
Jednym z istotniejszych elementów układu pomiarowego są wzbudzalniki. W pracowni będzie można obejrzeć, jak przeprowadzano pomiary na spektrografie stosując łuk elektryczny i iskrę elektryczną jako klasyczne źródła wzbudzenia oraz jak współcześnie bada się próbki wykorzystując plazmę jako nowoczesne źródło wzbudzenia.

Pokazy „Promieniowanie X”
Spośród określeń zakresów promieniowania elektromagnetycznego, nazwa „promienie X” brzmi chyba najbardziej tajemniczo. Może kojarzyć się na przykład z archiwum X, lub czymś innym co chce się ukryć, bądź czymś, co jest dla nas nieznane. Podobne uczucia musiały towarzyszyć niemieckiemu fizykowi, Wilhelmemowi Röntgenowi – odkrywcy tego przedziału widma fal elektromagnetycznych (czasem, na jego cześć nazywa się je promieniowaniem rentgenowskim). Promienie X oznaczały wówczas nieznany typ promieniowania, wymykający się dotychczasowym metodom badawczym. Zresztą Röntgen w 1901 roku za swoje odkrycie tajemniczych promieni został uhonorowany Nagrodą Nobla – jako pierwszy w dziedzinie fizyki. Promieniowanie rentgenowskie znalazło szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, techniki oraz w diagnostyce medycznej. Dyfrakcja promieni rentgenowskich umożliwia poznanie wewnętrznej struktury ciał stałych, natomiast techniki spektroskopowe pozwalają przeprowadzić analizę jakościową i ilościową wielu materiałów takich jak skały i minerały, próbki biologiczne, gleby, metale i ich stopy, rudy czy próbki roślinne. Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna (XRF) daje możliwość oznaczania wielu pierwiastków w jednej próbce oraz możliwość analizowania próbek stałych bez konieczności wcześniejszego przeprowadzenia ich do roztworu.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Chemiczny zawrót głowy

Pokaz koła naukowego

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 73

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

10.30 – 11:15 – liczba miejsc 150
12.30 – 13:15 – liczba miejsc 150
15.00 – 15:45 – liczba miejsc 150

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Chemia energii

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 12

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:15 – 10.00 – liczba miejsc 25
10:15 – 11.00 – liczba miejsc 25
11:15 – 12.00 – liczba miejsc 25
12:15 – 13.00– liczba miejsc 25
13:15 – 14.00– liczba miejsc 25

Opis:
Zapraszamy na pokaz serii fascynujących doświadczeń chemicznych, w których będzie można w bardzo wyraźny sposób dostrzec przemiany energetyczne. Uczestnicy zobaczą w praktyce rożne rodzaje procesów spalania, dowiedzą się jak działają fajerwerki i skąd biorą się ich różnorodne barwy, a jednocześnie skąd wiemy jakie pierwiastki znajdują się w bardzo oddalonych od nas ciałach niebieskich. W efektowny sposób wyjaśnimy też dlaczego w balonach znajduje się hel. Ponadto gwarantujemy sporo innych ciekawych eksperymentów. Postaramy się udowodnić, że chemia zdecydowanie nie jest nudna – zapewniamy sporo wrażeń!
Pokazy prowadzone są przez dwóch doktorantów – pasjonatów chemii eksperymentalnej.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Destylacja i ekstrakcja

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 2

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:30 – 10.00 – liczba miejsc 15
10:15 – 10:45 – liczba miejsc 15
11:00 – 11:30 – liczba miejsc 15
11.45 – 12:15 – liczba miejsc 15
12.30 – 13.00 – liczba miejsc 15
13.15 – 13.45 – liczba miejsc 15
14.00 – 14.30 – liczba miejsc 15

Opis:
Procesy destylacji i ekstrakcji stanowią niezwykle istotny aspekt w pracy każdego chemika syntetyka. Wspomniane metody wydzielania oraz oczyszczania związków chemicznych, odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu wielu cenionych substancji organicznych, w tym między innymi związków leczniczych, olejków eterycznych czy składników unikalnych kompozycji zapachowych markowych perfum.
Podczas tegorocznych pokazów z okazji święta liczby π będzie można zaznajomić się z zasadą działania próżniowej wyparki rotacyjnej. Wspominane urządzenie to niezwykle ważny element wyposażenia wielu laboratoriów syntetycznych, dzięki któremu możliwe jest szybie i efektywne zatężanie roztworów, oddestylowywanie lotnych frakcji (najczęściej organicznych rozpuszczalników) oraz wstępne osuszanie substancji. Podczas krótkiego pokazu przedstawiona zostanie zasada działania próżniowej wyparki rotacyjnej, w tym omówiony i zaprezentowany zostanie wpływ parametrów ciśnienia oraz temperatury na proces destylacji. Ponadto, w drugiej części pokazu, zaprezentowany zostanie proces ekstrakcji limonenu ze skórki owoców cytrusowych z wykorzystaniem aparatu Soxhleta. Podczas eksperymentu omówiona zostanie zasada działania ekstraktorów (perkolatorów) opartych na ekstrakcji metodą ciągłą.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Chemiczne rewolucje

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 16

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:15 – 10.00 – liczba miejsc 30
10:15 – 11.00 – liczba miejsc 30
11:15 – 12.00 – liczba miejsc 30
12:15 – 13.00 – liczba miejsc 30
13:15 – 14.00 – liczba miejsc 30

Opis:
Jak zrobić samodzielnie mydło? Czy można uzyskać węgiel z cukru? Co można zrobić z mąki i pianki do golenia? Jak spowodować znikanie styropianu i folii aluminiowej? Co to są polimery i jak możemy je otrzymywać (sami)? Jak zmieniać kolory w probówce? A co to hydrożele? Na te pytania będziemy odpowiadać podczas rewolucyjnych pokazów chemicznych. Będziemy bawić się kolorami, produktami spożywczymi oraz myć ręce własnoręcznie zrobionym mydłem. Zapraszam na świetną chemiczną zabawę, podczas której każdy z was będzie miał okazję zamienić się na chwilę w chemika.

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Naturalne i syntetyczne barwniki organiczne

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 59A

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:30 – 10.00 – liczba miejsc 15
10:15 – 10:45 – liczba miejsc 15
11:00 – 11:30 – liczba miejsc 15
11.45 – 12:15 – liczba miejsc 15
12.30 – 13.00 – liczba miejsc 15
13.15 – 13.45 – liczba miejsc 15
14.00 – 14.30 – liczba miejsc 15

Opis:
Czy wiesz jaki kolor ma indygo, auryna czy betanina oraz który z nich możesz spotkać w swoim domu? Czy kawa może barwić? Czy liść pietruszki jest tylko zielony? Jak można pozyskiwać barwniki i czy proces ekstrakcji jest tak skomplikowany jak niektórzy twierdzą? Na te i inne pytania związane z barwnikami znajdziecie odpowiedź u nas, podczas tegorocznego Święta Liczby Pi! Podczas pokazu zobaczycie jak działa aparat Soxhleta, jak można pozyskiwać barwniki naturalne (również w domu!) oraz otrzymywać różne kolory w zależności od pH. Pracownicy oraz doktoranci zaciekawią Was niezwykłym światem chemii!

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Na przełaj przez chemię

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 61

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:30 – 10.00 – liczba miejsc 15
10:15 – 10:45 – liczba miejsc 15
11:00 – 11:30 – liczba miejsc 15
11.45 – 12:15 – liczba miejsc 15
12.30 – 13.00 – liczba miejsc 15
13.15 – 13.45 – liczba miejsc 15
14.00 – 14.30 – liczba miejsc 15

Opis:
Podczas wykonywania serii krótkich, aczkolwiek ciekawych i efektownych doświadczeń z różnych dziedzin chemii spróbujemy m.in. przywołać chemicznego dżina oraz okiełznać chemicznego smoka. Postaramy się odnaleźć odpowiedzi na dziwne pytania, np. czy chemik jest w stanie rozpalić w piecu żelazem, przyjrzymy się też różnym, „magicznym” sztuczkom stosowanym przez producentów filmowych (sztuczna krew, mgła, iskry z ogniska, itp…). Serdecznie zapraszamy!

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Jest pytanie, jest odpowiedź!

Instytut Chemii ul. Szkolna 9, sala 72

Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz zapisów można znaleźć w zakładce zapisy na wydarzenia.

Pokazy będą odbywać się w godzinach:

9:00 – 9:45 – liczba miejsc 25
10:00 – 10:45 – liczba miejsc 25
11:00 – 11:45 – liczba miejsc 25
12:00 – 12:45 – liczba miejsc 25
13:00 – 13:45 – liczba miejsc 25

Opis:
Czy wiesz jaki wzór chemiczny ma proszek do pieczenia? Wiesz jak powstaje mydło? Znasz różnicę między bombą atomową a jądrową? Lubisz rywalizację? Czy zazdrościłeś kiedyś zabawy uczestnikom programu „Jeden z dziesięciu”?  Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś „tak”, musisz wziąć udział w naszej walce na pytania i odpowiedzi! Dobierz kompana i razem przedrzyjcie się przez las pytań i dźwięk tykającego zegara! Tu nie ma przegranych, każdy wygrywa dobrą zabawę!

Uwaga:
1. Każda grupa uczestnicząca w zajęciach laboratoryjnych (pokazach) pozostaje pod opieką nauczyciela z szkoły macierzystej. Nauczyciele (opiekunowie), którzy planują udział w dwu bądź w większej liczbie pokazów odbywających się w tym czasie są zobowiązani do zagwarantowania opieki nad każdą grupą.
2. Szatnia nie odpowiada za wartościowe rzeczy (np. telefony komórkowe, dokumenty czy pieniądze) pozostawione w garderobie.

Gdzie nas szukać?

return to top