Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

14.05.2020 - 08:15 aktualizacja 14.05.2020 - 08:15
Redakcja: Admin

Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

 

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o powołaniu Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy, będącego jednostką Uniwersytetu Śląskiego. Inicjatorem i Dyrektorem Centrum jest dr hab. prof. UŚ Marlena Jankowska-Augustyn (Lider Zespołu Prawa w Designie i Modzie WPiA UŚ).

 

Zasadniczym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad designem, modą i reklamą w ujęciu prawnym i artystycznym. Wskazane pole badawcze stanowi dziedzinę prawa i dziedzinę sztuki nacechowaną intensywnym rozwojem. Do zadań Centrum należeć będzie w szczególności prowadzenie prac badawczych, inicjowanie ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy naukowej, działalność ekspercka i konsultacyjna realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych, organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, staranie się o finansowanie zewnętrzne.

Specyfika i odmienności tego obszaru sprawiają, że prawo designu i mody aspiruje do kategorii samodzielnego przedmiotu badań. Poza ochroną prawną istniejącą na gruncie prawa własności intelektualnej tematami szeroko debatowanymi w tym obszarze są dobra osobiste projektantów (w tym prawo do marki), umowy gospodarcze i zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy w modelingu i przemyśle garbarskim i futrzarskim, ograniczenia prawne dotyczące sektora beauty, prawo reklamy, nowych technologii, innowacje i ochrona środowiska, jak też uregulowania prawne dla medycyny estetycznej i suplementów diety. Design i moda coraz częściej obecne są w dyskursie prawnym, a wiedza z zakresu ochrony marki i zasad prowadzenia działalności gospodarczej jest z kolei nieodzowna w branżach włókienniczo-odzieżowej i beauty.

Centrum współpracuje z Wydawnictwem Instytutu Prawa Gospodarczego Ius Publicum nad Serią Prawa Designu, Mody i Reklamy.

 

Członkami-Założycielami Centrum są:

dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Tomasz Tobolewski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Sebastian Kubica (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Marcin Kulawiak, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr hab. Agnieszka Bieda, prof. AGH (Akademia-Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr Katarzyna Handzlik-Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Piotr Ślęzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Paulina Gwoździewicz-Matan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Michał Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Ewa Pietrzak (SWPS Uniwersytet Ekonomiczny w Warszawie)

Ewa Bardadin (krytyk modowy, korespondent z Rzymu, zarejestrowany przy MSZ)

mgr Jakub Hanc (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Magdalena Stryja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

r.pr. Agnieszka Oleksyn-Wajda (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

apl. adw. Agnieszka Warmuzińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, absolwentka)

adw. Dominik Kurczab (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

adw. Agnieszka Matusik

Justyna Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

 

Dyrektor Centrum oraz jego członkowie zapraszają osoby zainteresowane do współpracy i realizacji badań z Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy. W sprawach związanych z bieżącą działalnością Centrum prosimy o kontakt: lawinstyle@us.edu.pl

 

 

Więcej na temat Centrum zob. lawinstyle.us.edu.pl

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20205604.pdf

return to top