Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Oświadczenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ w związku z publikacją zamieszczoną w Gazecie Wyborczej

05.10.2020 - 13:33 aktualizacja 05.10.2020 - 13:33
Redakcja: administrator

W związku z publikacją zamieszczoną w Gazecie Wyborczej z dnia 23 września br. pt. „UŚ utrudnia prawniczce habilitację. Od dwóch lat uczelnia łamie procedury”, dotyczącą postępowania habilitacyjnego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji pragnę oświadczyć, że publikacja ta zawiera wiele niezweryfikowanych i krzywdzących informacji, narażających na szwank nie tylko dobre imię Uniwersytetu Śląskiego, ale także pracowników naukowych Wydziału, źle też świadczy o warsztacie dziennikarskim osoby, która artykuł przygotowała. Zgodnie z art. 12 ust. 1 prawa prasowego, dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Chociaż przedstawione postępowanie habilitacyjne rzeczywiście toczyło się zbyt długo, wpłynęły na to nie tylko uchybienia powstałe po stronie Uniwersytetu, ale także okoliczności zewnętrzne, czego omawiana publikacja nie przedstawia.

Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

return to top