Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Prawa i Administracji

Najlepsi absolwenci WPiA UŚ 2020

28.12.2020 - 10:32 aktualizacja 28.12.2020 - 10:32
Redakcja: administrator

Tradycyjnie pod koniec roku Uniwersytet Śląski wybrał najlepszych absolwentów, którzy ukończyli studia w 2020 roku. Wyróżnione osoby zostały wybrane przez poszczególne wydziały. Absolwentów nagrodzono między innymi za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, działalność społeczną oraz wysoką średnią ocen z całego okresu studiów.

W latach ubiegłych Uniwersytet Śląski organizował specjalne wydarzenie dla najlepszych absolwentów, podczas którego wręczano dyplomy. W 2020 roku ze względu na pandemię taka forma spotkania nie była możliwa, konieczna była zmiana koncepcji. Wybrano formę komunikacji bezpośredniej i wręczenie dyplomów odbyło się podczas wizyt u absolwentów.

Koordynator ds. relacji z absolwentami Giga Gogosashvili osobiście odwiedził wyróżnione osoby i wręczył im dyplomy oraz spersonalizowane prezenty wraz z listem gratulacyjnym rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka. W zestawie upominkowym znalazły się także referencje, w których rektor udzielił rekomendacji absolwentom jako reprezentantom wspólnoty akademickiej. Listy rekomendacyjne wskazują na fachową wiedzę i wysokie kompetencje zdobyte przez nich w czasie studiów.

Podczas wizyty przedstawiono nową koncepcję współpracy z absolwentami i zaproszono ich do dalszej kooperacji z uczelnią. Omówione zostały także działania Biura Kandydata i Absolwenta, które od nowej kadencji jest odpowiedzialne za realizację działań na rzecz nawiązywania i podtrzymywania relacji z osobami, które ukończyły studia na Uniwersytecie Śląskim.

W gronie najlepszych znalazły się 3 osoby z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego:

  • Klaudia Raczek,
  • Jakub Wyczik,
  • Jakub Zamojski

return to top