Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Prawa i Administracji

Wykłady online – Chinese Civil Law from a Comparative Perspective

03.03.2021 - 14:15 aktualizacja 08.03.2021 - 12:01
Redakcja: administrator

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych

Wydziału Prawa i Administracji UŚ na wykłady online,

które w dniach 15-31 marca 2021 r.

poprowadzi Prof. Mingzhe Zhu.

 

Temat wykładów:

 Chinese  Civil Law from a Comparative Perspective

 

Prof. Mingzhe Zhu uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Politycznych [Sciences Po] w Paryżu, a obecnie jest profesorem w China University of Political Science and Law [CUPL].  W swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach pomiędz władzą polityczną, społeczeństwem a naturą w antropocenie, szczególną uwagę poświęcając recepcji kwestii środowiskowych w praktyce sądowniczej. Jest także aktywny na polu dydatyki prowadząc rozmaite wykłady/kursy na uczelniach w  Chinach, Polsce i Rosji m.in.: filozofię prawa, historia prawa chińskiego, prawo porównawcze oraz prawo i ekologia.

Obecnie prof. Mingzhe Zhu finalizuje prace nad projektem badawczym dotyczącym społeczno-prawnych perspektyw dążenia Chin do cywilizacji ekologicznej. Zasadniczo projekt ten próbuje udokumentować dynamiczne interakcje między różnymi podmiotami poprzez prawo i ukazać, jak ta dynamika kształtuje chińskie zarządzanie środowiskiem i stosunki społeczne.

Punktem wyjścia do wykładów był  kodeks cywilny, który Chiny ogłosiły w 2020 roku,  wprowadzając krajowe prawo cywilne w nową erę. Kodeks ten, składający się zaledwie z 1260 artykułów, zawiera rozwiązania, które mają sprawić, że prawo będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez rozwój technologii. Zawiera szczegółowe regulacje na temat dóbr osobistych, wprowadza pojęcia punitive damage inspirowane prawem amerykańskim, a w wielu przepisach kładzie nacisk na ochronę dóbr społecznych i środowiskowych przed autonomią i prawem jednostki.

Dzięki lekturze chińskiego kodeksu cywilnego i toczącym się wokół niego debatom, pojawiają się kluczowe pytania, na które odpowiedzi mogą doprowadzić nas do pełniejszego zrozumienia chińskiego prawa cywilnego i kultury prawnej. Co skłania chińskiego ustawodawcę do przyjęcia wyżej wspomnianych konstrukcji? Jakie wyzwania stoją przed sędziami w  orzecznictwie cywilnym? Jak rozwiążą problemy? Ostatecznie, czego możemy się dowiedzieć o kierunkach rozwoju współczesnego prawa cywilnego z chińskich doświadczeń?

 

Uczestnictwo w wykładach pozwoli Państwu zarówno poszerzyć wiedzę,  podnieść kompetencje z zakresu prawa cywilnego w ogólności, jak również wzbogacić swoją znajomość legal english.

 

Ważne: uczestnictwo w wykładach upoważnia Państwa także do otrzymania Certyfikatu Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

 

Cykl wykładów online  na platformie MS Teams (kod dostępu do zespołu: ga1kpwp) odbędzie się w dniach 15 – 30 marca 2021 r. według poniższego harmonogramu:

 

 Chinese Civil Law from a Comparative Perspective

比较视野下的中国民法

(Spring 2021, Silesia)

Assignments:

In this course we will work through together the critical characters of Chinese Civil Law and legal culture in comparison with other major jurisdictions. The themes are challenging, debatable, but prior knowledge of Chinese law and history is not required. We shall have read all of the assigned chapters or essays before class, and come prepared with specific questions about those readings.

This course is divided into 3 parts and 8 lectures (roughly 3 hours each). There will be one consultation section after lecture. The instructor is responsible for organising the discussion and critically review the works of students.

 

Part One: The Background

 

 1. PONIEDZIAŁEK, 15 MARCA 2021 R.

9.00-12.00 (wykłady)/12.00-15.00 (konsultacje)

Section 1: A Very Concise History of Chinese Legal Culture

Reading Material(s):

Wejen Chang, Classical Chinese Jurisprudence and the Development of the Chinese Legal System

Philippe Huang, Between Informal Mediation and Formal Adjudication: The Third Realm of Qing Civil Justice

Questions: How would you descript the characteristics of traditional Chinese law?

What are the most important elements of Chinese legal philosophy?

 

 1. WTOREK, 16 MARCA 2021 R.

9.00-12.00 (wykłady)/12.00-15.00 (konsultacje)

Section 2: Chinese Legal System

Reading Material(s):

Sida Liu, The Shape of Chinese Law

Questions: Is policy legally binding in China? Why?

 

Part Two: The Classics

 

 1. PONIEDZIAŁEK, 22 MARCA 2021 R.

9.00-12.00 (wykłady)/12.00-15.00 (konsultacje)

Section 3: Persons and Legal Entities

Reading Material(s):

Wang Jiangyu, The Political Logic of Corporate Governance in China’s State-Owned Enterprises

Questions: How are state-owned enterprises regulated in Europe?

 

 1. WTOREK, 23 MARCA 2021 R.

9.00-12.00 (wykłady)/12.00-15.00 (konsultacje)

Section 4: Property

Reading Material(s):

Peter Ho, Who Owns China’s Land? Policies, Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity

Questions: How many kinds of landownership coexist in China? What are they?

According to classical liberal political thinkers such as John Locke, private property is the key condition of industry. If protection of private property is lacking in China? How is its economic prosperity possible?

 

 1. ŚRODA, 24 MARCA 2021 R.

9.00-12.00 (wykłady)/12.00-15.00 (konsultacje)

Section 5: Family

Reading Material(s)

Mingzhe Zhu, In the Name of the Republic: Family Reform in Late Nineteenth and Early Twentieth-Century France and China

Questions: Is the notion of “family” different in China and in Europe?

Can you explain the raison d’être of the cooling down period?

 

 1. PONIEDZIAŁEK, 29 MARCA 2021 R.

9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)

Section 6: Personality Rights

Reading Material(s)

Liming Wang, Bingwan Xiong, Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology

Questions:  Do you think the concept “personality rights” makes sense?

What are the measures the Italian law takes to protect human dignity?

 

Part Three: The Current Issues

 

 1. WTOREK, 30MARCA 2021 R.

9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)

Section 8: Ecological Civilization and Environmental Protection

Reading Material(s)

Xi Wang, (Environmental Law in) People’s Republic of China

Liangang Xiao, Rongqin Zhao, China’s new era of ecological civilization

Questions: Do you think the Chinese idea of “ecological civilization” is different than sustainability?

What are the legal measures taken by the EU in addressing climate change and biodiversity loss?

 

 1. ŚRODA, 31 MARCA 2021 R.

9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)

Section 8: Privacy, Data, AI

Reading Material(s):

Philip Agre, Surveillance and capture: Two models of privacy

Questions:  TBD

Section 9: COVID-19

Reading Material(s)

TBD

Questions: TBD

 

 

WAŻNE! Osoby zainteresowane udziałem w wykładach obowiązuje
PRZESŁANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 11 marca br. (czwartek) do Pani Agnieszki Maroń:

 • Mailowo przesyłając skany odręcznie podpisane dokumenty na adres: agnieszka.maron@us.edu.pl;
 • Osobiście do pokoju 2.4 lub do wrzutni dziekanatu lub w pozostawiając na portierni WPiA (w obu przypadkach w zamkniętej, opisanej kopercie);
 • Pocztą tradycyjną – ze względu na ryzyko zaginięcia przesyłki prosimy o korzystanie z listów poleconych!

 

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2b Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3b Formularz danych osobowych

Załącznik nr 4b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5b Karta wyboru formy wsparcia

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,2,3,4,5) dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie brali udziału w wykładach profesorów Mauro Arturo Rivera Leon, Meng Wana, Dong Yana lub Pani Profesor Li Dan w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Pozostałe osoby prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5a lub 5b.

return to top