Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Prawa i Administracji

Międzynarodowa Konferencja “Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej…”

25.03.2021 - 14:05 aktualizacja 25.03.2021 - 14:08
Redakcja: administrator

Instytut Badawczo-Rozwojowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej z a p r a s z a do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.:

Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne

TERMIN: 27 maja 2021 r.

FORMA: hybrydowa

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, w tym pedagogów, socjologów, prawników oraz reprezentantów nauk o bezpieczeństwie, doktorantów oraz praktyków zainteresowanych tematyką konferencji. W pierwszej części konferencji przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości oraz panele dyskusyjne. W drugiej, popołudniowej – będą miały miejsce wystąpienia w ramach wyodrębnionych sekcji tematycznych dotyczących następujących zagadnień:

Sekcja I: Status prawny pracownika i funkcjonariusza Służby Więziennej;

Sekcja II: Rodzaje odpowiedzialności prawnej pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych czynności służbowych;

Sekcja III: Bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w perspektywie jednostkowej i instytucjonalnej;

Sekcja IV: Uwarunkowania (nie)prawidłowego wykonywania zadań służbowych przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aspekcie bezpieczeństwa publicznego;

Sekcja V: Rodzaje odpowiedzialności prawnej pracowników i funkcjonariuszy innych formacji umundurowanych w kontekście wykonywanych czynności służbowych.

Organizatorzy, w zależności od stopnia zainteresowania wydarzeniem, zastrzegają sobie prawo dokonania zmian tematów poszczególnych sekcji. Z uwagi na znaczącą rozpiętość zakresu merytorycznego, panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone po otrzymaniu abstraktów. W przypadku otrzymania znaczącej liczby zgłoszeń – Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu obrad (tj. konferencja może być dwudniowa). Tytuły oraz wspomniane powyżej abstrakty wystąpień należy przesyłać do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłanych zgłoszeń zostaną wysłane drogą elektroniczną do dnia 20 kwietnia 2021 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/BUUguxd59pAaCEwx5

Uczestnictwo w konferencji ze względu na jej formę jest bezpłatne.

Uczestnicy konferencji (czynni oraz bierni) otrzymają stosowny certyfikat, potwierdzający udział w wydarzeniu. Przewidywany czas wystąpień w sekcjach tematycznych wynosić będzie 10 minut. Preferowany język wystąpień to język angielski.

MKN WSKiP – komunikat nr 1 zaproszenie-zapowiedź

return to top